ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ


2011թ. Ժաուտիկովյան օլիմպիադա

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ՝
ԵՐԵՎԱՆ /5-7-րդ դաս․/, ԵՐԵՎԱՆ /8-12-րդ դաս․/, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Ուշադրություն:
- ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլը տեղի կունենա ս․թ․ փետրվարի 23 -ին ժամը 11:00 -ին։
- ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլը ք․Երևանում 5-7-րդ դասարանների աշակերտների համար կանցկացվի ՔՎԱՆՏ վարժարանում /հեռ․ 010-42-22-17/, իսկ 8-12-րդ դասարանների աշակերտների համար՝ ՖԻԶՄԱԹ դպրոցում /հեռ․ 010-20-13-10/:

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2019

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - անցողիկ միավորներ՝
- բոլոր մարզեր ու Արցախ` բոլոր դասարանների համար
-
12 միավոր և ավելի;
- ք․Երևան՝ բոլոր դասարանների համար -
13 միավոր և ավելի։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն: ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլը տեղի կունենա
ս․թ․ մարտի
4 -ին ժամը 13:00 -ին։

Առարկայական օլիմպիադաների ՄԱՐԶԱՅԻՆ փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
Մաթեմատիկա - փետրվարի 23-ին։
Հայոց լեզու - փետրվարի 25-ին։
Աստղագիտություն - փետրվարի 26-ին։
Ինֆորմատիկա - փետրվարի 27-ին։
Կենսաբանություն - փետրվարի 28-ին։
ՀԵՊ - մարտի 1-ին։
Ֆիզիկա - մարտի 2-ին։
Քիմիա - մարտի 4-ին։
Պատմություն - մարտի 5-ին։
Աշխարհագրություն - մարտի 6-ին։
Հայ գրականություն - մարտի 7-ին։
Ռուսաց լեզու - մարտի 11-ին։
Գերմաներեն - մարտի 12-ին։
Ֆրանսերեն - մարտի 12-ին։
Անգլերեն - մարտի 12-ին։
ՆԶՊ - մարտի 13-ին։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ և ՖԻԶԻԿԱ առարկաների օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 11:00-ին, իսկ մյուս առարկաների օլիմպիադաները՝ ժամը 13:00-ին։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2019

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - անցողիկ միավորներ՝
- 9-րդ դասարան -
16 միավոր և ավելի;
- 10, 11 և 12-րդ դասարաններ -
15 միավոր և ավելի։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն: ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլը տեղի կունենա ս․թ․ փետրվարի 28 -ին ժամը 13:00 -ին։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2019

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - անցողիկ միավորներ՝
- 9-րդ դասարան -
18 միավոր և ավելի;
- 10-րդ դասարան -
17 միավոր և ավելի;
- 11-12-րդ դասարաններ -
16 միավոր և ավելի։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն: ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլը տեղի կունենա ս․թ․ մարտի 6 -ին ժամը 13:00 -ին։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2019

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - անցողիկ միավորներ՝
- մարզեր ու Արցախ -
100 միավոր և ավելի;
- ք․Երևան -
200 միավոր և ավելի:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
A. Թվանշանների վերադասավորություն,
B. Պարադոքս,
C. Օստապ Բենդերի շախմատ խաղալը,
D. Աստղերի քարտեզ։
Ուշադրություն:
- ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլը տեղի կունենա ս․թ․ փետրվարի 27 -ին ժամը 13:00 -ին։
- ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ օլիմպիադայի դպրոցական փուլի խնդիրները տեղադրված են նաև am.spoj.com կայքում։ Ցանկացողներն այնտեղ կարող են լուծել ոչ միայն այդ, այլև նախորդ տարիների մարզային և հանրապետական փուլի խնդիրները։

Մարզային /Երևանի քաղաքային/ փուլի ժամանակացույցը

Մարզային /Երևանի քաղաքային/ փուլի ժամանակացույցը, անցկացման վայրերը, կոնտակտային տվյալները։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2019

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - անցողիկ միավորներ՝
մարզեր ու Արցախ՝
- 9-10-րդ դասարաններ -
13 միավոր և ավելի;
- 11-12-րդ դասարաններ՝ -
10 միավոր և ավելի։
ք․Երևան՝
- 9-10-րդ դասարաններ -
15 միավոր և ավելի;
- 11-12-րդ դասարաններ՝ -
11 միավոր և ավելի։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
Ուշադրություն: ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլը տեղի կունենա
ս․թ․ մարտի
2 -ին ժամը 11:00 -ին։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2019

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - անցողիկ միավորներ բոլոր դասարանների համար՝ 7 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ տես այս հղումով․․․
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն: ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլը տեղի կունենա ս․թ․ փետրվարի 26 -ին ժամը 13:00 -ին։

Մարզային և հանրապետական փուլերի ժամկետները

Մարզային /Երևանի քաղաքային/ փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ծանոթացեք հետևյալ հղումով՝
տես հղումը․․․
Հանրապետական փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ծանոթացեք հետևյալ հղումով՝ տես հղումը․․․

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2019

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - անցողիկ միավորներ՝
- բոլոր մարզեր ու Արցախ - բոլոր դասարանների համար՝
12 միավոր և ավելի;
- ք․Երևան՝ 5,6,7,8,10,11,12 դաս․՝
13 միավոր և ավելի,
9 - դաս․ -
14 միավոր և ավելի։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան,
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն: ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլը տեղի կունենա ս․թ․ փետրվարի 23 -ին ժամը 11:00 -ին։

«Ռոսատոմի» օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերը - 2019

Հարգելի գործընկերներ.
Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ.
փետրվարի 9-ին և 10-ին ՀԱՊՀ-ում տեղի են ունենալու «Ռոսատոմի» օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերը։
Առավել մանրամասն կարդացեք այս հղումով․․․

Երևան քաղաքի տարածքային փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ծանոթացեք հետևյալ հղումով։
Տես հղումը․․․

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱՐԱՏ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՄԱՎԻՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՑԱԽ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԼՈՌԻ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, v Աշխարհագրություն։
ԿՈՏԱՅՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՇԻՐԱԿ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՍՅՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՏԱՎՈՒՇ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ և ԿԱՅՔԵՐԸ
ԺԱՈՒՏԻԿՈՎՅԱՆ 15-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Ալմաթի, Ղազախստան:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2019 թվականի
հունվարի 9 -ից 14-ը:
Կայք՝ www.izho.kz

ՀՀ ԿԳՆ հրաման 1738 Ա/շ, 27.12.2018թ. - ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ․․․

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ և ԿԱՅՔԵՐԸ
Փորձարարական ՖԻԶԻԿԱՅԻ միջազգային օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք.Վիտեբսկ, Բելոռուսիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 3-ը:
Կայք՝ iepho.ru
10-րդ միջազգային աշնանային օլիմպիադա ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻՑ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք.Շումեն, Բուլղարիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
նոյեմբերի 21-ից 25-ը:
Կայք՝ iati-shu.org/en/home/
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱՅԻ 12-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Պեկին, Չինաստան:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
նոյեմբերի 3-ից 11-ը:
Կայք՝ ioaa2018.bjp.org.cn
ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /ՄԵԾ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ/ 3-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Մոսկվա, Ռուսաստան:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
սեպտեմբերի 2-ից 8-ը:
Կայք՝ megapolis.educom.ru
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ 30-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Ցուկուբա, Իբարակի, Ճապոնիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
սեպտեմբերի 1-ից 8-ը:
Կայք՝ ioi2018.jp
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 15-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք․ Քվեբեկ, Կանադա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
հուլիսի 31-ից օգոստոսի 6-ը:
Կայք՝ www.igeo2018.ulaval.ca
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Իննոպոլիս, Ռուսաստան:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
հուլիսի 26-ից օգոստոսի 1-ը:
Կայք՝ www.ejoi2018.org
ՖԻԶԻԿԱՅԻ 49-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Լիսաբոն, Պորտուգալիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
հուլիսի 21-ից 29-ը:
Կայք՝ www.ipho2018.pt
ՔԻՄԻԱՅԻ 50-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք․Բրատիսլավա (Սլովակիա) և ք․Պրահա (Չեխիա):
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
հուլիսի 19-ից 29-ը:
Կայք՝ www.50icho.eu
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 29-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Թեհրան, Իրան:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
հուլիսի 15-ից 22-ը:
Կայք՝ www.ibo2018.org
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 59-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Քլուջ-Նաբոկա, Ռումինիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
հուլիսի 3-ից 14-ը:
Կայք՝ www.imo2018.org
ԺԱՈՒՏԻԿՈՎՅԱՆ 14-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Ալմաթի, Ղազախստան:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2018 թվականի
հունվարի 10-ից 16-ը:
Կայք՝ www.izho.kz

Թվային տվյալներ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներից

Հարգելի գործընկերներ,
Ավարտվեցին 2017-2018 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները։
Ստորև ներկայացնում ենք օլիմպիադաների թվային տվյալները։

1. Դպրոցական փուլ․․․
2. Մարզային փուլ․․․
3. Հանրապետական փուլ․․․
Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի մասին կարող եք լրացուցիչ տեղեկանալ գրելով մեր էլ․փոստի հասցեին՝ info@olymp.am :
Հարգանքով՝
Օլիմպիադայի կազմկոմիտե

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - մարտի 23-26-ը:
Արդյունքները՝ 5-7-րդ դասարաններ, 8-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 5-7-րդ դասարաններ, 8-12-րդ դասարաններ:
Անցկացման և գիշերելու վայրերը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ՖԻԶԻԿԱ - մարտի 26-29-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման և գիշերելու վայրերը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 29-ից ապրիլի 1-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման վայրը՝ Երևանի թիվ 118 ավագ դպրոց (քարտեզ)։
Գիշերելու վայրը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ՔԻՄԻԱ - ապրիլի 1-4-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման վայրը՝ Երևանի թիվ 118 ավագ դպրոց (քարտեզ)։
Գիշերելու վայրը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - ապրիլի 4-6-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման վայրը՝ ՔՎԱՆՏ վարժարան (քարտեզ)։
Գիշերելու վայրը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - ապրիլի 6-8-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման վայրը՝ Երևանի պետական համալսարան (քարտեզ)։
Գիշերելու վայրը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - ապրիլի 8-10-ը:
Արդյունքները՝ 8-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 8-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման և գիշերելու վայրերը՝ ՀՀ ԿԳՆ ՕԼԻՄՊՈՍ կրթահամալիր-ավագ դպրոց (քարտեզ)։
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - ապրիլի 10-12-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման և գիշերելու վայրերը՝ ՀՀ ԿԳՆ ՕԼԻՄՊՈՍ կրթահամալիր-ավագ դպրոց (քարտեզ)։
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - ապրիլի 12-15-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման և գիշերելու վայրը՝ ՀՀ ԿԳՆ ՕԼԻՄՊՈՍ կրթահամալիր-ավագ դպրոց (քարտեզ)։
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - ապրիլի 20-22-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման և գիշերելու վայրերը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - ապրիլի 22-24-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման և գիշերելու վայրերը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - ապրիլի 28-30-ը:
Արդյունքները՝ 8-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 8-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման վայրը՝ Երևանի Վ․Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան (քարտեզ)։
Գիշերակացի վայրը՝ ՀՀ ԿԳՆ ՕԼԻՄՊՈՍ կրթահամալիր-ավագ դպրոց (քարտեզ)։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - ապրիլի 28-30-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման վայրը՝ Երևանի Վ․Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան (քարտեզ)։
Գիշերակացի վայրը՝ ՀՀ ԿԳՆ ՕԼԻՄՊՈՍ կրթահամալիր-ավագ դպրոց (քարտեզ)։
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - ապրիլի 28-30-ը:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման վայրը՝ Խ․Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան (քարտեզ)։
Գիշերելու վայրերը՝ ՀՀ ԿԳՆ ՕԼԻՄՊՈՍ կրթահամալիր-ավագ դպրոց (քարտեզ)։
ՀԵՊ - մայիսի 4-6-ին:
Արդյունքները՝ 8-11-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 8-11-րդ դասարաններ։
Անցկացման վայրը՝ Մ․Ա․Ս․Է․․, Էջմիածնի ԷՕՐՆԵԿԵԱՆ հանրակրթական դպրոց (քարտեզ)։
Գիշերելու վայրը՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (քարտեզ)։
ՆԶՊ - մայիսի 11-13-ին:
Արդյունքները՝ 9-12-րդ դասարաններ:
Ցուցակները՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Անցկացման և գիշերելու վայրերը՝ Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց (քարտեզ)։

Նախնական զինվորական պատրաստության օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները՝
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․

Հայոց եկեղեցու պատմության հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
Տես հղումը՝ 8-11-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան։

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարան...
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարան:
Ուշադրություն։ Պատասխանները նշված են մուգ տառերով։

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
Տես հղումը՝ 8-12-րդ դասարան...
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարան:

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարան...
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարան:

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ՝
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ:
ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼ՝
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 8-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ:

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1. Ալբերտը և գործողությունները (1-ին օր):
2. Լևոնը և օղաբլիթները (1-ին օր):
3. Ավազակ լեմուրը (1-ին օր):
4. Կարևոր կանգառներ (2-րդ օր):
5. Օպտիմալ Փոխարինում (2-րդ օր):
6. Համլետի աղյուսակը (2-րդ օր):

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ:

ՔԻՄԻԱՅԻ հանրապետական օլիմպիադայի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ (ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼ)՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ հանրապետական օլիմպիադայի 9-12-րդ դասարանների մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ)՝
Լաբորատոր N:1, Լաբորատոր N:2, Լաբորատոր N:3, Լաբորատոր N:4, Լաբորատոր N:5:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼ)՝
9-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ (ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼ)՝
9-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ՖԻԶԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի 9-12-րդ դասարանների մասնակիցների տեսական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ բողոքարկումից հետո։
Տես հղումը՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿՆ ՓՈՒԼ)՝
9-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ (ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼ)՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼ)՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի 8-12-րդ դասարանների մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ
արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 8-12-րդ դասարաններ․․․
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ եզրափակիչ փուլի ("Պատանի մաթեմատիկոս") մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ
արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝
5-7-րդ դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան (օր 2-րդ), 9-րդ դասարան (օր 2-րդ),
10-րդ դասարան (օր 2-րդ), 11-12-րդ դասարաններ (օր 2-րդ),
8-րդ դասարան (օր 1-ին), 9-րդ դասարան (օր 1-ին),
10-րդ դասարան (օր 1-ին), 11-12-րդ դասարաններ (օր 1-ին)։

Անցկացվեց 3-րդ Կովկասյան մաթեմատիկական միջազգային օլիմպիադան

Ռուսաստանի Դաշնության Ադիգեայի Հանրապետության Մայկոպ քաղաքում 2018թ. մարտի 15-ից 20-ը տեղի ունեցավ 3-րդ Կովկասյան մաթեմատիկական միջազգային օլիմպիադան, որի ժամանակ ֆիզմաթ դպրոցի սաները նվաճեցին 3-րդ կարգի երկու դիպլոմ:
Առավել մանրամասն կարդացեք այս հղումով․․․

Նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները։
Տես Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-12-րդ դասարաններ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
9-րդ դաս․ -
68 և ավելի,
10-րդ դաս․ -
72 և ավելի,
11-րդ դաս․ -
75 և ավելի,
12-րդ դաս․ -
82 և ավելի։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ։ Տես հղումը՝
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
Մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
9-րդ դաս․ -
15 միավոր և ավելի,
10-րդ դաս․ -
14.5 միավոր և ավելի,
11-12-րդ դասարաններ՝
13.5 միավոր և ավելի։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
Մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները՝
Տես Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Հայոց լեզվի օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները։
Տես հղումը՝
Հայոց լեզվի օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ԱՆԳԼԵՐԵՆ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ և ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ առարկաների մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները
ԱՆԳԼԵՐԵՆ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ, ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 9-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - 9-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - 9-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 9-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - 9-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ -
9-10-րդ դասարաններ, Չափանիշներ,
11-12-րդ դասարաններ, Չափանիշներ։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ առարկայի օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները։
Տես հղումը՝
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ առարկայի օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿԸ

Մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորը՝ 7 միավոր և ավելի։
Տես հղումը՝ ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ...
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
10-12-րդ դասարաններ։
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
10-12-րդ դասարաններ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ՝
Մասնակիցների ցուցակը՝ Երևան և բոլոր մարզեր․․․

ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորը՝
9-ից 12-րդ դասարաններ՝
8 միավոր և ավելի։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
Մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՀԵՊ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՀԵՊ օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները։
Տես հղումը՝
ՀԵՊ օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները։
Տես հղումը՝
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները բողոքարկումից հետո:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
9-րդ դաս․ -
8 միավոր և ավելի,
10-րդ դաս․ -
15 միավոր և ավելի,
11-12-րդ դասարաններ՝
22 միավոր և ավելի։
Ուշադրություն։ 9-րդ դաս․ գնահատվել է 20,
իսկ 10-12-րդ դաս․՝
50-միավորանոց համակարգում։
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:
Մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
100 միավոր և ավելի:
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ...
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1. Տեսակավորման ալգորիթմ:
2. Գաղտնագիր:
3. Հարցականներ:
4. Լևոնը և փքաբլիթները:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Մաթեմատիկայի մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
5-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի,
6-րդ դաս․ -
15 միավոր և ավելի,
7-րդ դաս․ -
14 միավոր և ավելի,
8-ից 12-րդ դասարաններ՝
8 միավոր և ավելի։
Ուշադրություն։
- 5-7-րդ դասարանների 1-ից 10-րդ խնդիրները գնահատվում են յուրաքանչյուրը
1-ական, իսկ 11-ից 15-րդ խնդիրները 2-ական միավորով, առավելագույնը՝ 20 միավոր։
- ջնումներով և ոչճիշտ լրացված քառակուսիներով նշումները համակարգչի կողմից չեն ստուգվել։

ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
ԵՐԵՎԱՆ /8-12-րդ դաս․/, ԵՐԵՎԱՆ /5-7-րդ դաս․/, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Ուշադրություն: Տեղադրվել են 5-7-րդ դասարանների մաթեմատիկայի օլիմպիադայի մարզային փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ։
Տես հղումը՝ 5-7-րդ դասարանների ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ․․․

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՔԻՄԻԱՅԻ օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի արդյունքները։
Տես հղումը՝
ՔԻՄԻԱՅԻ օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի արդյունքները․․․
Ուշադրություն։ Բողոքարկումը մարտի 2-ին, ժամը 15:00-17:00։(հասցեն՝ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց)
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:
Մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորներ -
9-րդ դասարան՝
17 և ավելի,
10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ՝
16 և ավելի:
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորներ -
9-րդ դասարան՝
16 և ավելի,
10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ՝
15 և ավելի:
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորներ -
9-րդ դասարան՝
15 և ավելի,
10-րդ դասարան՝
13 և ավելի,
11-րդ և 12-րդ դասարաններ՝
12 և ավելի:
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորներ -
9-րդ դասարան՝
15 և ավելի,
10-րդ դասարան՝
14 և ավելի,
11-րդ և 12-րդ դասարաններ՝
12 և ավելի:
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-12 դասարաններ․․․
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Երկրորդ փուլին կարող են մասնակցել ք. Երևանի 200 և ավելի միավոր ստացած աշակերները, ինչպես նաև մարզերի 100 և ավելի միավոր ստացած աշակերները
Արդյունքներ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1. Փոքրիկ Նարեի խնդիրը:
2. Ֆուտբոլիստների նկարներ:
3. Քաջ Նազարի կռիվը:
4. Թագուհի:
5. Խաղ թվանշաններով:

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորները բոլոր դասարանների համար
7 և ավելի՝ Երևան և բոլոր մարզեր․․․
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
10-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
10-12-րդ դասարաններ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորներ -
5-րդ դասարան՝
16 և ավելի,
6-րդ դասարան՝
15 և ավելի,
7-րդ դասարան՝
14 և ավելի,
8-րդ և 9-րդ դասարաններ՝
13 և ավելի,
10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ՝
12 և ավելի:
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
5-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան,
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն: Օլիմպիադաների արդյունքները կտեղադրվեն
փետրվարի 12 -ից սկսված։

ՀՀ ԿԳ նախարարի հրաման N:60-Ա/2

ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանը օլիմպիադաների մարզային փուլի ժամկետները, հանրապետական փուլի ժամկետները, անցկացման վայրերը, մասնակիցների թիվը հաստատելու մասին։
ՀՀ ԿԳ նախարարի հրաման N:60-Ա/2, 31 հունվարի 2018թ․ ։
Մարզային /Երևանի քաղաքային/ փուլի ժամկետները (հավելված 1)։
Հանրապետական փուլի ժամկետները և անցկացման վայրերը (հավելված 2)։
Հանրապետական փուլի մասնակիցների թիվը (հավելված 3)։