ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ

2011թ. Ժաուտիկովյան օլիմպիադա

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2020-2021

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն։
- Մասնակիցների արդյունքները կհրապարակվեն 2021 թ․-ի հունվարի 23-ին։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի հունվարի 25-ին ժամը 13:00-ին։

Մարզային փուլի անցկացման օրերը և վայրերը

Մարզային փուլի անցկացման օրերը և վայրերն ըստ
մարզերի և առարկաների`

ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Ուշադրություն։ Օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 13:00-ին։

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
1. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - հունվարի 23-ին։
2. ՔԻՄԻԱ - հունվարի 25-ին։
3. ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - հունվարի 26-ին։
4. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - հունվարի 29-ին։
5. ՖԻԶԻԿԱ - հունվարի 30-ին։
6. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 1-ին։
7. ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - փետրվարի 2-ին:
8. ՀԵՊ - փետրվարի 4-ին:
9. ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - փետրվարի 5-ին:
10. ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 6-ին:
11. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 8-ին:
12. ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 10-ին:
13. ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - փետրվարի 12-ին:
14. ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - փետրվարի 12-ին:
15. ԱՆԳԼԵՐԵՆ - փետրվարի 12-ին:
16. ՆԶՊ - փետրվարի 13-ին:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 13:00-ին։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն։
- Առաջադրանքների կատարման տևողությունը՝ 120 րոպե։
- Առաջադրանքների պատասխանները կհրապարակվեն մինչև 2021 թ․-ի հունվարի 25-ը։
- Մասնակիցների արդյունքները կհրապարակվեն մինչև 2021 թ․-ի հունվարի 30--ը։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՔԵՐԸ - 2020-2021
Միջազգային ժաուտիկովյան 17-րդ օլիմպիադայի մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ղազախստան /Ալմաթի/։
Անցկացման վայրերը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց և Քվանտ վարժարան /առցանց/:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հունվարի 8 -ից 15-ը:
Կայք՝ IZhO

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն։
- Առաջադրանքների կատարման տևողությունը՝ 60 րոպե։
- Առաջադրանքների պատասխանները կհրապարակվեն մինչև 2021 թ․-ի հունվարի 25-ը։
- Մասնակիցների արդյունքները կհրապարակվեն մինչև 2021 թ․-ի հունվարի 30--ը։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- Մարզեր՝ 5-9-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի,
10-12-րդ դաս․ -
11 միավոր և ավելի:
- ք․Երևան՝ 5-9-րդ դաս․ - 13 միավոր և ավելի,
10-12-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի հունվարի 23-ին։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան,
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- Մարզեր՝ բոլոր դասարանների համար -
11 միավոր և ավելի:
- ք․Երևան՝ բոլոր դասարանների համար - 12 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի հունվարի 30-ին։
- Ֆիզիկայի հանրապետական հանձնաժողովի կողմից սահմանվել են նոր անցողիկ միավորներ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դաս․ -
17 միավոր և ավելի,
- 10-րդ դաս․ -
16 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
15 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի փետրվարի 1-ին։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլ - 2020-2021

Ուշադրություն։
2020-2021 ուստարվա Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ տես այս հղումով․․․

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ բոլոր դասարաններ։
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլի անցողիկ միավորը՝ Երևան - 150 միավոր և ավելի, մարզեր - 100 միավոր և ավելի։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի փետրվարի 2-ին։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1. Լողորդ Վահեն:
2. Նապաստակներն անտառում:
3. Օստապ Բենդերը շախմատ խաղալիս:
4. Թվանշանների առանձնացում:
5. Ամրոց։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
1-5-րդ առաջադրանքներ։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱՐԱՏ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՄԱՎԻՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԼՈՌԻ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԿՈՏԱՅՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՇԻՐԱԿ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՍՅՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՏԱՎՈՒՇ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
Ուշադրություն։
- Արցախի դպրոցներում սովորող աշակերտների մասնակցությունը օլիմպիադաներին զուգահետաբար կանցկացվի ԱՀ ԿԳ նախարարության կողմից։
- Ցուցակներում տվյալների անճշտությունների առկայության դեպքում խնդրում ենք գրել info@olymp.am էլփոստի հասցեին՝ պարտադիր նշելով վեցանիշ հերթական համարը (օր․՝ 240153) և տվյալի ճիշտ տարբերակը (օր․՝ հայրանունը - Դավթի

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1764 Ա/2, 15.12.2020թ. - ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ /ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ/, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ․․․

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1728 Ա/2, 08.12.2020թ. - ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ․․․

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ (N:1722-Ա/2, 4.12.2020թ.):
ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ /ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Դպրոցների հարգելի տնօրինություն,
Մարզային ենթակայության դպրոցների տնօրինությանը խնդրում ենք լրացնել կից ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ի նմանօրինակ Excel-ի ֆայլը և ուղարկել մապզպետարանի կրթության բաժին, իսկ ԿԳՄՍ ենթակայության Երևանի դպրոցների ցուցակներն ուղարկել info@olymp.am էլ․փոստի հասցեին։ Ցուցակներն ուղարկել մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 8-ը:
ՏԵՍ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ը։

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2019-2020

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 9 և 10-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ և 10-րդ դասարաններ։

ՀԵՊ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 8, 9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
8-րդ դաս., 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
8-րդ դաս., 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`
9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`
9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`
9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՔԵՐԸ - 2020
ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /Մեծ քաղաքների/ 5-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ռուսաստան /Մոսկվա/։
Անցկացման վայրերը՝
- ԵՊՄՀ ՄՖԻ ֆակուլտետ, Ֆիզմաթ դպրոց, Քվանտ վարժարան, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
դեկտեմբերի 15 -ից 22-ը:
Կայք՝ megapolis.educom.ru/ru
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 14-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Էստոնիա։
Անցկացման վայրը՝
- Երևան (առցանց)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
սեպտեմբերի 25 -ից հոկտեմբերի 23-ը:
Կայք՝ GeCAA-2020
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 61-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Ռուսաստան /Սանկտ Պետերբուրգ/։
Անցկացման վայրը՝
- Երևան (առցանց)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
սեպտեմբերի 19 -ից 28-ը:
Կայք՝ IMO-2020
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 32-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Սինգապուր։
Անցկացման վայրը՝
- Երևանի պետական համալսարան (առցանց)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
սեպտեմբերի 13 -ից 23-ը:
Կայք՝ IOI-2020
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 4-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Վրաստան։
Անցկացման վայրը՝
- Երևանի պետական համալսարան (առցանց)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
սեպտեմբերի 2 -ից 6-ը:
Կայք՝ EJOI-2020
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 31-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Նագասակի, Ճապոնիա։
Անցկացման վայրը՝
- Երևանի N:118 ա/դ (առցանց, օնլայն)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
օգոստոսի 11 -ից 12-ը:
Կայք՝ ԿՄՕ-31
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԽԱՂԱՂՕՎԿԻԱՆՈՍՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 14-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Ինդոնեզիա։
Անցկացման վայրը՝
- Երևան /օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
օգոստոսի 14 -ից 21-ը:
Կայք՝ APIO-14
ՔԻՄԻԱՅԻ 52-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Ստամբուլ, Թուրքիա։
Անցկացման վայրը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
հուլիսի 23 -ից 29-ը:
Կայք՝ ՔՄՕ-52
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 4-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ռումինիա։
Անցկացման վայրը՝
- Երևան (առցանց):
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
հուլիսի 20 -ից 26-ը:
Կայք՝ EuPhO-2020
ՔԻՄԻԱՅԻ ՄԵՆԴԵԼԵԵՎՅԱՆ 54-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
հուլիսի 13 -ից 18-ը:
Կայք՝ MMO-54

Թվային տվյալներ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներից - 2020 թ․

Հարգելի գործընկերներ,
Ավարտվեցին 2019-2020 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները։
Ստորև ներկայացնում ենք օլիմպիադաների թվային տվյալները։

1. Դպրոցական փուլ․․․
2. Մարզային փուլ․․․
3. Հանրապետական փուլ․․․
Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի մասին կարող եք լրացուցիչ տեղեկանալ գրելով մեր էլ․փոստի հասցեին՝ info@olymp.am :
Հարգանքով՝
Օլիմպիադաների կազմկոմիտե

Սիրելի աշակերտներ,
Կից PDF ֆայլերի օգնությամբ ծանոթացեք ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի N։ 603-Ա/2 և N։ 730-Ա/2 հրամաններին հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների եզրափակիչ փուլերում հաղթած անվանական կրթաթոշակ ստացող աշակերտների ցանկին։
Հրաման N։ 603-Ա/2:
Հրաման N։ 730-Ա/2։
Ուշադրություն։ Հանրապետական օլիմպիադաներում դիպլոմների և գովասանագրերի արժանացած ք․Երևանի մասնակիցները դիպլոմները և գովասանագրերը կարող են ստանալ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցից
/հեռ․ 010-20-13-10/, իսկ մարզերի մասնակիցները՝ մարզպետարանների կրթության բաժիններից։

ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 11-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 11-12-րդ դասարաններ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 11-12-րդ դասարաններ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 11-12-րդ դասարան։

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ կհրապարակվեն ավելի ուշ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Օլիմպիադան անցկացվում է 2 օր՝
/օրերը տեղափոխվել են/։ Անցկացման վայրը՝ Նուբարաշենի ռազմամասնագիտացված դպրոց։
Օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 10:00-ին, մասնակիցները ներկայանան ժամը 9:00-ին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1384-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 5-ի N280-Ն հրամանով հաստատված Հավելվածի 5-րդ կետի 12-րդ ենթակետով և 6-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ ենթակետերով` ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ ․․․
Առավել մանրամասն տես կից PDF ֆայլերում։
ՀՀ ԿԳՄՍ հրաման N։ 583-Ա/2:
Հանրապետական օլիմպիադաներ 8 առարկաներից
/մասնակիցների ցուցակները/:

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Դիպլոմների և գովասանագրերի հանձնման օրվա, ժամի և վայրի մասին բոլոր մրցանակակիրները կտեղեկացվեն լրացուցիչ։
ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2-րդ օր`
1. Խոշոր թվի վերականգնումը, 2. Էմիլին և կոնֆետները,
3. Առանց ծառ կյանք չկա։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 1-ին օր`
1. Գլուխկոտրուկ, 2. Կառուցողական, 3. Մասնիկներ։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Գործնական փուլին մասնակցում են 9-րդ դասարան 14,25 և ավելի, 10-րդ դասարան 14,75 և ավելի, 11-12-րդ դասարան 15 և ավելի միավոր ստացած մասնակիցները:
ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 9-12-րդ դաս․։
ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2-րդ օր` 9-12-րդ դասարաններ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ - 2-րդ օր` 9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 1-ին օր /փորձարարական փուլ/`
Առաջադրանք N:1, Առաջադրանք N:2,
Առաջադրանք N:3, Առաջադրանք N:4։
Հավելված N:1, Հավելված N:2 ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐԸ՝
5-7-րդ դասարաններ, 8-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
5-րդ դաս., 6-րդ դաս., 7-րդ դաս.,
8-րդ դաս. - 1-ին օր, 9-րդ դաս. - 1-ին օր,
10-րդ դաս. - 1-ին օր, 11-12-րդ դաս. - 1-ին օր։
8-րդ դաս. - 2-րդ օր, 9-րդ դաս. - 2-րդ օր,
10-րդ դաս. - 2-րդ օր, 11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաներ։

Օլիմպիադաների հանրապետական փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները գիշերելու վայր (Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոց,
հեռ․ 010-20-13-10) ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը
16:00-ից հետո։ Օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 10:00-ին, մասնակիցները ներկայանան ժամը 9:00-ին։
1.
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - փետրվարի 22-ին և 23-ին։
2.
ՖԻԶԻԿԱ - փետրվարի 25-ին և 26-ին։
3.
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 27-ին։
4.
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 29-ին և մարտի 1-ին։
5.
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 7-ին և 8-ին։
6.
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 9-ին։
7.
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - մարտի 10-ին և 11-ին։
8.
ՔԻՄԻԱ - օրերը տեղափոխվել են։
9.
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - օրը տեղափոխվել է։
10.
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - օրը տեղափոխվել է։
11.
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - օրը տեղափոխվել է։
12.
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - օրը տեղափոխվել է։
13.
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - օրը տեղափոխվել է։
14.
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - օրը տեղափոխվել է։
15.
Հ Ե Պ - օրը տեղափոխվել է։
16.
Ն Զ Պ - մայիսի 16-ին և 17-ին։

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման 133-Ա/2, 12.02.2020թ. - ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹՎԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹՎԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ․․․

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման 132-Ա/2, 12.02.2020թ. - ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ․․․

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ուշադրություն։ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները`
-9-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի,
-10-րդ, 11-րդ և12-րդ դաս. -
11.5 միավոր և ավելի։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ուշադրություն։ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները բոլոր դասարանների համար - 6 միավոր և ավելի։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ք․Երևանի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
8-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-ՐԴ ԴԱՍ., 9-ՐԴ ԴԱՍ., 10-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ

ԵՊՀ-ի 2020 թ․-ի դպրոցականների օլիմպիադաներ

Ի գիտություն դպրոցների տնօրեններին,
Տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․
մարտի 14-ին մեկնարկում են ԵՊՀ-ի 2020 թ․-ի դպրոցականների օլիմպիադաները, որին կարող են մասնակցել 12-րդ դասարանների աշակերտները։
Առավել մանրամասն ծանոթացեք կից փաստաթղթերին։
1. ԵՊՀ մինչհամալսարանական կրթության վարչության նամակը:
12. ՀՀ ԿԳՄՍ ԵՊՀ-ի նամակը։

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ և ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ (ք․Երևան)՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ, ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ)՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ, ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ուշադրություն։ 1. Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները բոլոր դասարանների համար - 54 միավոր և ավելի։
2. Ավարտվել է կենսաբանության մարզային փուլի առցանց (online) բողոքարկումը։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ք․Երևանի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ուշադրություն։ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները բոլոր դասարանների համար - 4.5 միավոր և ավելի։
Բոլոր մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-ՐԴ ԴԱՍ․:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 10-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ տես այս հղումով․․․

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
- 5-րդ դաս․ -
15 միավոր և ավելի,
- 6-րդ և 7-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի,
- 8-ից 12-րդ դասարանների համար -
8 միավոր և ավելի։
Ուշադրություն։ Ավարտվել է 5-7-րդ դասարանների մաթեմատիկայի մարզային փուլի առցանց (online) բողոքարկումը։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 5-7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ՝
5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ- 8-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ՝
8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ։
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ- 8-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ՝
8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ուշադրություն։ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները բոլոր դասարանների համար - 20 միավոր և ավելի։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ք․Երևանի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ք․Երևանի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ, 11-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ք․Երևանի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
8-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ք․Երևանի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ,
11-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ, 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Ք․Երևանի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
A. Բիթային AND և OR:
B. ԴՆԹ կոդեր:
C. Հավասարասրٳն եռանկյٳններ:
D. X-ից փոքր։
E. Միջնարժեք։
ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ տես այս հղումով․․․