ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ


2014
2013
2011թ. Ժաուտիկովյան օլիմպիադա

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորներ -
9-րդ դասարան՝
15 և ավելի,
10-րդ դասարան՝
13 և ավելի,
11 և 12-րդ դասարաններ՝
12 և ավելի:
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆ /8-12-րդ դաս․/, ԵՐԵՎԱՆ /5-7-րդ դաս․/, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Ուշադրություն՝
- օլիմպիադայի սկիզբն է ժամը 11:00-ը,
- մասնակիցները ներկայանան ժամը 10:00-ին։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորներ -
9-րդ դասարան՝
15 և ավելի,
10-րդ դասարան՝
14 և ավելի,
11 և 12-րդ դասարաններ՝
12 և ավելի:
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ (թարմացված)՝
9-12 դասարաններ․․․
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ /ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ/ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿՑՈՒՅՑԸ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - փետրվարի 24-ին,
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - փետրվարի 26-ին,
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 27-ին,
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - փետրվարի 28-ին,
ՔԻՄԻԱ - մարտի 1-ին,
ՀԵՊ - մարտի 2-ին,
ՖԻԶԻԿԱ - մարտի 3-ին,
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 5-ին,
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 6-ին,
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 7-ին,
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - մարտի 12-ին,
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - մարտի 13-ին,
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - մարտի 13-ին,
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - մարտի 13-ին,
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 14-ին,
ՆԶՊ - մարտի 16-ին:
Ուշադրություն՝
- օլիմպիադաների սկիզբն է ժամը 11:00-ը,
- մասնակիցները ներկայանան ժամը 10:00-ին։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Երկրորդ փուլին կարող են մասնակցել ք. Երևանի 200 և ավելի միավոր ստացած աշակերները, ինչպես նաև մարզերի 100 և ավելի միավոր ստացած աշակերները
Արդյունքներ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1. Փոքրիկ Նարեի խնդիրը:
2. Ֆուտբոլիստների նկարներ:
3. Քաջ Նազարի կռիվը:
4. Թագուհի:
5. Խաղ թվանշաններով:

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորները բոլոր դասարանների համար
7 և ավելի՝ Երևան և բոլոր մարզեր․․․
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
10-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
10-12-րդ դասարաններ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Անցողիկ միավորներ -
5-րդ դասարան՝
16 և ավելի,
6-րդ դասարան՝
15 և ավելի,
7-րդ դասարան՝
14 և ավելի,
8 և 9-րդ դասարաններ՝
13 և ավելի,
10, 11 և 12-րդ դասարաններ՝
12 և ավելի:
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
5-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան,
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն: Օլիմպիադաների արդյունքները կտեղադրվեն
փետրվարի 12 -ից սկսված։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-12 դասարաններ․․․
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների մարզային ( քաղաքային) փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ և անցկացման ՎԱՅՐԵՐԸ

2017-2018 ուստարվա Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների մարզային ( քաղաքային) փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ և անցկացման ՎԱՅՐԵՐԻՆ ծանոթացեք այս հղումով․․․

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ուշադրություն։ Մի շարք դպրոցներ չեն պահպանում առարկայական օլիմպիադաների ընթացակարգերում նշված պահանջները։ Մասնավորաբար՝
1. Ժամանակին մարզպետարաններ /Երևանի քաղաքապետարան/ չեն ուղարկում օլիմպիադաներին մասնակցել ցանկացող աշակերտների ցուցակները՝ ընթացակարգում նշված Հավելված 1-ի (Excel-ի ֆայլով)։
2. Պատշաճ ձևով չեն հրահանգավորում աշակերտներին ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿԻ լրացման կարգը, որի արդյունքում աշակերտները՝
ա/ վանդակներում չեն նշում X –ով,
բ/ անձնական համարները չեն համապատասխանում կայքերում նշվածներին,
գ/ չեն լրացվում դասարանների և առարկաների վանդակները X –ով,
դ/ ընտրովի առաջադրանքներում /1-ից 15-ը/ նշում են մեկից ավելի պտասխաններ,
ե/ կարճ պատասխաններում ուղղանկյուն վանդակներում լրացնում են առաջադրանքի պատասխանը, սակայն համապատասխան սյուներում չեն նշում X –ով,
զ/ պատասխանները լրացնելիս կատարում են ջջումներ։
3. Լրացված պատասխանների թերթիկները ստանում ենք շատ ուշացումով։
4. Պատճենահանում են ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ:
5. Օգտագործում են նախորդ տարիներին տպագրված և նոր ստանդարտներին չբավարարող թերթիկներ։
6. Գունավոր թղթի վրա պատճենահանումներ։
Հարգելի գործընկերներ հիշե՛ք,
Ստուգումներն իրականացվում են համակարգչի միջոցով և յուրաքանչյուր սխալ լրացված թերթիկ հնարավոր է չմշակվի կամ հանգեցնի սխալ արդյունքի և
համաձայն ընթացակարգի դպրոցական փուլի արդյունքները չեն բողոքարկվում։

2018 թ․ ԵՊՀ-ի առարկայական օլիմպիադա

2018 թ․ մարտի 3-ին ժ․ 11:00-ին ԵՊՀ-ը անցկացնում է առարկայական օլիմպիադա 13 առարկաներից։
Առավել մանրամասն ծանոթացեք կից այս
հղումով․․․

ՀՀ ԿԳ նախարարի հրաման N:60-Ա/2

ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանը օլիմպիադաների մարզային փուլի ժամկետները, հանրապետական փուլի ժամկետները, անցկացման վայրերը, մասնակիցների թիվը հաստատելու մասին։
ՀՀ ԿԳ նախարարի հրաման N:60-Ա/2, 31 հունվարի 2018թ․ ։
Մարզային /Երևանի քաղաքային/ փուլի ժամկետները (հավելված 1)։
Հանրապետական փուլի ժամկետները և անցկացման վայրերը (հավելված 2)։
Հանրապետական փուլի մասնակիցների թիվը (հավելված 3)։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ
ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ


ԵՐԵՎԱՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱՐԱՏ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՄԱՎԻՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՑԱԽ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԼՈՌԻ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԿՈՏԱՅՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՇԻՐԱԿ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՍՅՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՏԱՎՈՒՇ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։

Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

Երևան քաղաքի դպրոցների տնօրեններին
2017-2018 ուստարվա Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների
տարածքային և դպրոցական (ԱՌՑԱՆՑ /Online/) փուլերի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ծանոթացեք այս հղումով․․․

2018 թ. առաջին հաջողությունները դպրոցականների միջազգային օլիմպիադայում

2018թ. հունվարի 10-ից 16-ը Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում տեղի ունեցավ Ժաուտիկովյան միջազգային 14-րդ օլիմպիադան:
Հայաստանի Հանրապետությունից այդ օլիմպիադային մասնակցում էին 18 դպրոցականներ՝ 9-ական Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցից և Քվանտ վարժարանից:
Այս տարի օլիմպիադային մասնակցում էին 15 պետությունների 68 թիմեր՝ ավելի քան 450 աշակերտներով:
Հայաստանի երկու թիմերը միասին արժանացան
7 մեդալի՝
2 ոսկի
և 5 բրոնզ:
Ֆիզմաթ դպրոցի թիմից մեդալների են արժանացել՝
- Գևորգյան Դավիթ - ֆիզիկա՝ ոսկե մեդալ,
- Մաղաքյան Գագիկ - մաթեմատիկա՝ ոսկե մեդալ,
- Մարտիրոսյան Վահան - մաթեմատիկա՝ բրոնզե մեդալ,
- Կարագուլյան Վահե - մաթեմատիկա՝ բրոնզե մեդալ,
- Սարգսյան Էմմա - ֆիզիկա՝ բրոնզե մեդալ:
Քվանտ վարժարանից մեդալների են արժանացել՝
- Կարալյան Ալեքսանդր - մաթեմատիկա՝ բրոնզե մեդալ,
- Անդրեասյան Սամվել - ինֆորմատիկա ՝ բրոնզե մեդալ:
Որպես թիմերի ղեկավարներ Ալմաթի էին մեկնել ֆիզմաթ դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ Տիգրան Սարդարյանը և Քվանտ վարժարանի ֆիզիկայի ուսուցիչ Գրիգոր Աղաբաբյանը:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ և ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ 1-ԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Սոֆիա, Բուլղարիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2017 թվականի
սեպտեմբերի 7-ից 13-ը։
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ 29-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Թեհրան, Իրան:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2017 թվականի
հուլիսի 28-ից օգոստոսի 4-ը:
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 28-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Կովենտրի, Մեծ Բրիտանիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2017 թվականի
հուլիսի 23-ից 30-ը:
ՖԻԶԻԿԱՅԻ 48-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Յոգոկարտա, Ինդոնեզիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2017 թվականի
հուլիսի 16-ից 24-ը:
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 58-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Ռիո դե Ժանիերո, Բրազիլիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2017 թվականի
հուլիսի 12-ից 23-ը:
ՔԻՄԻԱՅԻ 49-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Նախոն Պատոմ, Թաիլանդ:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2017 թվականի
հուլիսի 6-ից 15-ը:
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ և ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱՅԻ 11-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- ք. Ֆուկետ, Թաիլանդ:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2017 թվականի
նոյեմբերի 12-ից 21-ը: