ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ

2011թ. Ժաուտիկովյան օլիմպիադա

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2020-2021

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրերը, ժամերը և վայրերը՝ մարտի 4-ին և 5-ին, ժամը 10:00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
Փորձարարական փուլ։
Տեսական փուլ՝ ԷՋ 1-8, ԷՋ 9-16, ԷՋ 17-24, ԷՋ 25-32,
ԷՋ 33-40, ԷՋ 41-48:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
10-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դաս.։
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաներ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՏԵՍԱԿԱՆ և ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 1-ին օր՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
8-12-րդ դասարաններ, 5-7-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 2-րդ օր՝
8-րդ դաս. - 2-րդ օր, 9-րդ դաս. - 2-րդ օր,
10-րդ դաս. - 2-րդ օր, 11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ - 2-րդ օր՝
8-րդ դաս. - 2-րդ օր, 9-րդ դաս. - 2-րդ օր,
10-րդ դաս. - 2-րդ օր, 11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 1-ին օր՝
5-րդ դաս., 6-րդ դաս., 7-րդ դաս.,
8-րդ դաս. - 1-ին օր, 9-րդ դաս. - 1-ին օր,
10-րդ դաս. - 1-ին օր, 11-12-րդ դաս. - 1-ին օր:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ - 1-ին օր՝
8-րդ դաս. - 1-ին օր, 9-րդ դաս. - 1-ին օր,
10-րդ դաս. - 1-ին օր, 11-12-րդ դաս. - 1-ին օր:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 5-7-րդ դասարաներ։
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաներ։

ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրը, ժամը և վայրը - մարտի 6-ին և 7-ին, ժամը 10:00-ին, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրը, ժամը և վայրը - մարտի 10-ին, ժամը 10:00-ին, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, 6-րդ մասնաշենքում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրը, ժամը և վայրը - մարտի 13-ին և 14-ին, ժամը 10:00-ին, ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրը, ժամը և վայրը - մարտի 15-ին, ժամը 10:00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրը, ժամը և վայրը - մարտի 17-ին, ժամը 10:00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրը, ժամը և վայրը - մարտի 20-ին, ժամը 10:00-ին, Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրը, ժամը և վայրը - մարտի 22-ին, ժամը 10:00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

ՀԵՊ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
Անցկացման օրը, ժամը և վայրը - մարտի 27-ին, ժամը 10:00-ին, Էջմիածնի Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոցում (մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30)։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։

Առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ (ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ)

1. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - փետրվարի 20-ին և 21-ին
(Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում)։
2.
ՖԻԶԻԿԱ - փետրվարի 23-ին և 24-ին
(Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում)։
3.
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 26-ին
(Երևանի Քվանտ վարժարանում)։
4.
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 1-ին և 2-ին
(Երևանի թիվ 118 ա/դ-ում և ԹՈՒՄՈ կենտրոնում)։
5.
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 4-ին և 5-ին
(Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում)։
6.
ՔԻՄԻԱ - մարտի 6-ին և 7-ին
(ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետում)։
7.
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 10-ին
(ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, 6-րդ մասնաշենքում)։
8.
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - մարտի 13-ին և 14-ին
(ԵՊՀ Ինֆորմ․ և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում)։
9.
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - մարտի 15-ին
(Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում)։
10.
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - մարտի 17-ին
(Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում)։
11.
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - մարտի 20-ին
(Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում)։
12.
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - մարտի 20-ին
(Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում)։
13.
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - մարտի 20-ին
(Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում)։
14.
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - մարտի 22-ին
(Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում)։
15.
Հ Ե Պ - մարտի 27-ին
(Էջմիածնի Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոցում)։
16.
Ն Զ Պ - մայիսի 15-ին և 16-ին
(Ա.Մանուկյանի անվան ռազմամասնագիտացված դպրոց)։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։
- Գիշերելու կարիք ունեցող մասնակիցները Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց (հեռ․ 010-20-13-10, հասցե՝ Ազատության պող․, 2-րդ նրբ․, 9) ներկայանան օլիմպիադայի անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից հետո։
- Օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 10:00-ին, մասնակիցները ներկայանան մինչև 9:30-ին։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դաս․ -
75 միավոր և ավելի,
- 10-րդ դաս․ -
77 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
84 միավոր և ավելի:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ /շտկված/։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
9-12-րդ դասարաններ։

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ և ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
9-12-րդ դասարաններ։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
9-12-րդ դասարաններ։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
9-12-րդ դասարաններ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները`
- 9-10-րդ դաս․ -
14.5 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս. -
13 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաններ։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորը բոլոր դասարանների համար` 97 միավոր և ավելի։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ բոլոր դասարաններ․․․։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ․ՀԱՄԱՐ․․։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
ԽՈՒՄԲ 1.
Լևոնի խմբակը։
Վայրի ձին։
Ռեկուրսիվ Տրիբոնաչի:
Գիտուն կատուների միջազգային կոնֆերանսը։
Պարոն Սարդոստյան:
ԽՈՒՄԲ 2.
Հայկը և ծննդյան նվերը։
Միջակայքի պարզ թվերը։
Մաքսիմիզացնել արդյունքը։
Լևոնի խմբակը։
Վայրի ձին։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ և 10-րդ դասարաններ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ և 10-րդ դասարաններ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ։

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները`
- 5-6-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի,
- 7-րդ դաս․ -
11 միավոր և ավելի։
- 8-12-րդ դաս. -
9 միավոր և ավելի:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան, 8-րդ դասարան,
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
5-րդ, 6-րդ և 7-րդ դասարաններ,
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները`
- 9-10-րդ դաս․ -
10 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս. -
8 միավոր և ավելի:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դաս.։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ․ՀԱՄԱՐ․․։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորը` 5 միավոր և ավելի:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դաս.։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ բոլոր մարզեր։

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
9-րդ դաս․ -
10 միավոր և ավելի,
10-րդ դաս․ -
20 միավոր և ավելի,
11-րդ և 12-րդ դաս․ -
60 միավոր և ավելի:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԵՐԵՎԱՆԻ մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
9-12-րդ դասարաններ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դաս․ -
15 միավոր և ավելի,
- 10-րդ դաս․ -
14 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլը կանցկացվի փետրվարի 6-ին ժամը 13:00-ին։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ բոլոր մարզերի համար։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորը՝
- բոլոր դասարանների համար -
6 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։ Մարզային փուլը կանցկացվի հունվարի 26-ին ժամը 13:00-ին։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի,
- 10-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
10 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլը կանցկացվի հունվարի 25-ին ժամը 13:00-ին։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
1. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - հունվարի 23-ին։
2. ՔԻՄԻԱ - հունվարի 25-ին։
3. ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - հունվարի 26-ին։
4. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - հունվարի 29-ին։
5. ՖԻԶԻԿԱ - հունվարի 30-ին։
6. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 1-ին։
7. ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - փետրվարի 2-ին:
8. ՀԵՊ - փետրվարի 4-ին:
9. ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - փետրվարի 5-ին:
10. ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 6-ին:
11. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 8-ին:
12. ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - փետրվարի 10-ին:
13. ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - փետրվարի 12-ին:
14. ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - փետրվարի 12-ին:
15. ԱՆԳԼԵՐԵՆ - փետրվարի 12-ին:
16. ՆԶՊ - փետրվարի 13-ին:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 13:00-ին։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՔԵՐԸ - 2020-2021
Միջազգային ժաուտիկովյան 17-րդ օլիմպիադայի մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ղազախստան /Ալմաթի/։
Անցկացման վայրերը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց և Քվանտ վարժարան /առցանց/:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հունվարի 8 -ից 15-ը:
Կայք՝ IZhO

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- Մարզեր՝ 5-9-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի,
10-12-րդ դաս․ -
11 միավոր և ավելի:
- ք․Երևան՝ 5-9-րդ դաս․ - 13 միավոր և ավելի,
10-12-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի հունվարի 23-ին։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան,
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- Մարզեր՝ բոլոր դասարանների համար -
11 միավոր և ավելի:
- ք․Երևան՝ բոլոր դասարանների համար - 12 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի հունվարի 30-ին։
- Ֆիզիկայի հանրապետական հանձնաժողովի կողմից սահմանվել են նոր անցողիկ միավորներ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դաս․ -
17 միավոր և ավելի,
- 10-րդ դաս․ -
16 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
15 միավոր և ավելի:
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի փետրվարի 1-ին։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլ - 2020-2021

Ուշադրություն։
2020-2021 ուստարվա Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ տես այս հղումով․․․

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ բոլոր դասարաններ։
Ուշադրություն։
- Մարզային փուլի անցողիկ միավորը՝ Երևան - 150 միավոր և ավելի, մարզեր - 100 միավոր և ավելի։
- Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի փետրվարի 2-ին։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1. Լողորդ Վահեն:
2. Նապաստակներն անտառում:
3. Օստապ Բենդերը շախմատ խաղալիս:
4. Թվանշանների առանձնացում:
5. Ամրոց։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
1-5-րդ առաջադրանքներ։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱՐԱՏ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՄԱՎԻՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԼՈՌԻ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԿՈՏԱՅՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՇԻՐԱԿ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՍՅՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՏԱՎՈՒՇ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
Ուշադրություն։
- Արցախի դպրոցներում սովորող աշակերտների մասնակցությունը օլիմպիադաներին զուգահետաբար կանցկացվի ԱՀ ԿԳ նախարարության կողմից։
- Ցուցակներում տվյալների անճշտությունների առկայության դեպքում խնդրում ենք գրել info@olymp.am էլփոստի հասցեին՝ պարտադիր նշելով վեցանիշ հերթական համարը (օր․՝ 240153) և տվյալի ճիշտ տարբերակը (օր․՝ հայրանունը - Դավթի

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1764 Ա/2, 15.12.2020թ. - ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ /ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ/, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ․․․

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1728 Ա/2, 08.12.2020թ. - ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ․․․

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ (N:1722-Ա/2, 4.12.2020թ.):
ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ /ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Դպրոցների հարգելի տնօրինություն,
Մարզային ենթակայության դպրոցների տնօրինությանը խնդրում ենք լրացնել կից ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ի նմանօրինակ Excel-ի ֆայլը և ուղարկել մապզպետարանի կրթության բաժին, իսկ ԿԳՄՍ ենթակայության Երևանի դպրոցների ցուցակներն ուղարկել info@olymp.am էլ․փոստի հասցեին։ Ցուցակներն ուղարկել մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 8-ը:
ՏԵՍ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ը։

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2019-2020

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 9 և 10-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ և 10-րդ դասարաններ։

ՀԵՊ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 8, 9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
8-րդ դաս., 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
8-րդ դաս., 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`
9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
9-10-րդ դասարաններ, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`
9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`
9, 10 և 11-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններ։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՔԵՐԸ - 2020
ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /Մեծ քաղաքների/ 5-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ռուսաստան /Մոսկվա/։
Անցկացման վայրերը՝
- ԵՊՄՀ ՄՖԻ ֆակուլտետ, Ֆիզմաթ դպրոց, Քվանտ վարժարան, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
դեկտեմբերի 15 -ից 22-ը:
Կայք՝ megapolis.educom.ru/ru
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 14-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Էստոնիա։
Անցկացման վայրը՝
- Երևան (առցանց)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
սեպտեմբերի 25 -ից հոկտեմբերի 23-ը:
Կայք՝ GeCAA-2020
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 61-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Ռուսաստան /Սանկտ Պետերբուրգ/։
Անցկացման վայրը՝
- Երևան (առցանց)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
սեպտեմբերի 19 -ից 28-ը:
Կայք՝ IMO-2020
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 32-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Սինգապուր։
Անցկացման վայրը՝
- Երևանի պետական համալսարան (առցանց)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
սեպտեմբերի 13 -ից 23-ը:
Կայք՝ IOI-2020
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 4-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Վրաստան։
Անցկացման վայրը՝
- Երևանի պետական համալսարան (առցանց)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
սեպտեմբերի 2 -ից 6-ը:
Կայք՝ EJOI-2020
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 31-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Նագասակի, Ճապոնիա։
Անցկացման վայրը՝
- Երևանի N:118 ա/դ (առցանց, օնլայն)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
օգոստոսի 11 -ից 12-ը:
Կայք՝ ԿՄՕ-31
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԽԱՂԱՂՕՎԿԻԱՆՈՍՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 14-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Ինդոնեզիա։
Անցկացման վայրը՝
- Երևան /օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
օգոստոսի 14 -ից 21-ը:
Կայք՝ APIO-14
ՔԻՄԻԱՅԻ 52-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Ստամբուլ, Թուրքիա։
Անցկացման վայրը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
հուլիսի 23 -ից 29-ը:
Կայք՝ ՔՄՕ-52
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 4-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ռումինիա։
Անցկացման վայրը՝
- Երևան (առցանց):
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
հուլիսի 20 -ից 26-ը:
Կայք՝ EuPhO-2020
ՔԻՄԻԱՅԻ ՄԵՆԴԵԼԵԵՎՅԱՆ 54-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
հուլիսի 13 -ից 18-ը:
Կայք՝ MMO-54

Թվային տվյալներ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներից - 2020 թ․

Հարգելի գործընկերներ,
Ավարտվեցին 2019-2020 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները։
Ստորև ներկայացնում ենք օլիմպիադաների թվային տվյալները։

1. Դպրոցական փուլ․․․
2. Մարզային փուլ․․․
3. Հանրապետական փուլ․․․
Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի մասին կարող եք լրացուցիչ տեղեկանալ գրելով մեր էլ․փոստի հասցեին՝ info@olymp.am :
Հարգանքով՝
Օլիմպիադաների կազմկոմիտե

Սիրելի աշակերտներ,
Կից PDF ֆայլերի օգնությամբ ծանոթացեք ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի N։ 603-Ա/2 և N։ 730-Ա/2 հրամաններին հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների եզրափակիչ փուլերում հաղթած անվանական կրթաթոշակ ստացող աշակերտների ցանկին։
Հրաման N։ 603-Ա/2:
Հրաման N։ 730-Ա/2։
Ուշադրություն։ Հանրապետական օլիմպիադաներում դիպլոմների և գովասանագրերի արժանացած ք․Երևանի մասնակիցները դիպլոմները և գովասանագրերը կարող են ստանալ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցից
/հեռ․ 010-20-13-10/, իսկ մարզերի մասնակիցները՝ մարզպետարանների կրթության բաժիններից։

ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 11-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 11-12-րդ դասարաններ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 11-12-րդ դասարաններ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 11-12-րդ դասարան։

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆ․ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 12-րդ դասարան:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 12-րդ դասարան։

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ կհրապարակվեն ավելի ուշ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Օլիմպիադան անցկացվում է 2 օր՝
/օրերը տեղափոխվել են/։ Անցկացման վայրը՝ Նուբարաշենի ռազմամասնագիտացված դպրոց։
Օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 10:00-ին, մասնակիցները ներկայանան ժամը 9:00-ին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1384-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 5-ի N280-Ն հրամանով հաստատված Հավելվածի 5-րդ կետի 12-րդ ենթակետով և 6-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ ենթակետերով` ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ ․․․
Առավել մանրամասն տես կից PDF ֆայլերում։
ՀՀ ԿԳՄՍ հրաման N։ 583-Ա/2:
Հանրապետական օլիմպիադաներ 8 առարկաներից
/մասնակիցների ցուցակները/:

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Դիպլոմների և գովասանագրերի հանձնման օրվա, ժամի և վայրի մասին բոլոր մրցանակակիրները կտեղեկացվեն լրացուցիչ։
ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2-րդ օր`
1. Խոշոր թվի վերականգնումը, 2. Էմիլին և կոնֆետները,
3. Առանց ծառ կյանք չկա։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 1-ին օր`
1. Գլուխկոտրուկ, 2. Կառուցողական, 3. Մասնիկներ։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Գործնական փուլին մասնակցում են 9-րդ դասարան 14,25 և ավելի, 10-րդ դասարան 14,75 և ավելի, 11-12-րդ դասարան 15 և ավելի միավոր ստացած մասնակիցները:
ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 9-12-րդ դաս․։
ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ` 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 2-րդ օր` 9-12-րդ դասարաններ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ - 2-րդ օր` 9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ - 1-ին օր /փորձարարական փուլ/`
Առաջադրանք N:1, Առաջադրանք N:2,
Առաջադրանք N:3, Առաջադրանք N:4։
Հավելված N:1, Հավելված N:2 ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐԸ՝
5-7-րդ դասարաններ, 8-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
5-րդ դաս., 6-րդ դաս., 7-րդ դաս.,
8-րդ դաս. - 1-ին օր, 9-րդ դաս. - 1-ին օր,
10-րդ դաս. - 1-ին օր, 11-12-րդ դաս. - 1-ին օր։
8-րդ դաս. - 2-րդ օր, 9-րդ դաս. - 2-րդ օր,
10-րդ դաս. - 2-րդ օր, 11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաներ։