ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ

2011թ. Ժաուտիկովյան օլիմպիադա

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2022-2023

ՀԵՊ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան /դիպլոմներ և գով․/։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ՀԵՊ օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ մարտի 31-ին, ժամը 10։00-ին, Մ.Ա.Ս.Է., Էջմիածնի Էօրնեկեան հանրակրթական դպրոցում։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դաս․։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները բոլոր դասարանների համար՝ 5 միավոր և ավելի։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Աստղագիտության օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ փետրվարի 24-ին, ժամը 10։00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան /դիպլոմներ և գով․/։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ Բոլոր մասնակիցներ․․․

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան /դիպլոմներ և գով․/։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Աշխարհագրության օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ մարտի 2-ին և 3-ին, ժամը 10։00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և գնահատման չափանիշները

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան - 9-12-րդ դաս․։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Հայոց լեզվի օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ մարտի 25-ին, ժամը 10։00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և գնահատման չափանիշները՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաններ։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան /դիպլոմներ և գով․/։
Օլիմպիադայի հանրապետական փուլին կարող են մասնակացել 150 միավոր և ավելի ունեցող աշակերտները անկախ տարիքային խմբից։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Ինֆորմատիկայի օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ մարտի 11-ին և 12-ին, ժամը 10։00-ին, ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1․ Դաբլ-դուբլ բաժանարարներ։
2․ Բաժանիր և բազմապատկիր։
3․ Ավտոմոբիլային մրցաշար։
4․ Ձեռքսեղմումներ։
5․ Ամենաերկար նախածանցը։
6․ Գունալցում։
7․ Ոչկարճ ճանապարհներ։
8․ Հարցումներ հաջորդականության վրա։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ Բոլոր մասնակիցներ․․․

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան - 9-12-րդ դաս․։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Ռուսաց լեզվի օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ մարտի 29-ին, ժամը 10։00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, գանհատման չափանիշները և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան և մարզեր․․․
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները բոլոր դասարանների համար՝ 8 միավոր և ավելի։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Ֆիզիկայի օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ փետրվարի 21-ին և 22-ին, ժամը 10։00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան /դիպլոմներ և գով․/։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և գանհատման չափանիշները՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, գանհատման չափանիշները և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Երևան, Արցախ և մարզեր․․․
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
9-րդ դաս․ -
14 միավոր և ավելի,
10-րդ դաս․ -
18 միավոր և ավելի,
11-12-րդ դաս․ -
20 միավոր և ավելի։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Քիմիայի օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ մարտի 4-ին և 5-ին, ժամը 10։00-ին, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետում։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան /դիպլոմներ և գով․/։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, գանհատման չափանիշները՝ 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, գանհատման չափանիշները և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
5-7-րդ դասարաններ, 8-12-րդ դասարաններ։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
5-րդ դաս․ -
9 միավոր և ավելի,
6-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի,
7-րդ դաս․ -
10 միավոր և ավելի,
8-9-րդ դաս․ -
9 միավոր և ավելի,
10-րդ դաս․ -
8 միավոր և ավելի,
11-12-րդ դասա․ -
9 միավոր և ավելի։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Մաթեմատիկայի օլիմպիադայի հանրապետական փուլը կանցկացվի 2023թ․ փետրվարի 18-ին և 19-ին, ժամը 10։00-ին, Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում։
Պատասխանները՝ 5-7-րդ դաս․
Լուծումները (5-7-րդ դաս․)՝ 5-րդ դաս․, 6-րդ դաս․, 7-րդ դաս․։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ)՝ 5-7-րդ դաս․; 8-12-րդ դաս․ ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 5-7-րդ դաս․՝
5-րդ դաս․, 6-րդ դաս․, 7-րդ դաս․։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դաս․՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և գանհատման չափանիշները՝ 8-12-րդ դաս․՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:112 Ա/2, 24.01.2023թ.

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹԻՎԸ
ՀՐԱՄԱՆ N:112 Ա/2 - ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹԻՎԸ։

Մարզային փուլի ժամանակացույցը և անցկացման վայրերը

Ժամանակացույց և անցկացման վայրեր՝
Տես այս հղումով․․․
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։
- Մարզային փուլի օլիմպիադաները սկսվում են ժամը 11։00-ին
(բացառությամբ՝ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /գործնական փուլ/ -
2.02.2023թ․, ժամը 13։00-ին)
- Մասնակիցները ներկայանան ոչ ուշ ժամը
10։30-ից՝ բերելով կապույտ գույնի գրիչ (ոչգելային) և 12 թերթանի տետր (ոչ գունավոր):

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների
ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ժամանակացույցը

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - 18.01.2023թ․
ՖԻԶԻԿԱ - 20.01.2023թ․
ՔԻՄԻԱ - 23.01.2023թ․
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - 25.01.2023թ․
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - 26.01.2023թ․
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - 27.01.2023թ․
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - 30.01.2023թ․
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - 31.01.2023թ․
ՀԵՊ - 1.02.2023թ․
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /գործնական փուլ/
-
2.02.2023թ․, ժամը 13։00-ին,
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /տեսական փուլ/
-
3.02.2023թ․, ժամը 11։00-ին,
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - 6.02.2023թ․
ՆԶՊ - 7.02.2023թ․
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - 8.02.2023թ․
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - 9.02.2023թ․
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - 9.02.2023թ․
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 9.02.2023թ․
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Օլիմպիադաների սկիզբը՝ ժամը 11:00-ին։

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դաս․ -
16 միավոր և ավելի,
- 10-12-րդ դաս․ -
10 միավոր և ավելի:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
Մարզեր՝
- 9-10-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի:
ք․ Երևան՝
- 9-10-րդ դաս․ -
14 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դաս․ -
16 միավոր և ավելի,
- 10-12-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ
Մարզայի փուլի անցողիկ միավորը բոլոր դասարանների համար - 7 միավոր և ավելի։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
5-12-րդ դասարաններ (տես նաև Google Drive-ում)։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
Մարզեր՝
- 5-12-րդ դաս․ -
200 միավոր և ավելի։
ք․ Երևան՝
- 5-9-րդ դաս․ -
200 միավոր և ավելի,
- 10-12-րդ դաս․ -
300 միավոր և ավելի:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1․ Աթոռ։
2․ Շուշաններ։
3․ Մեծագույն արժեք։
4․ Արտահայտություն։
5․ Մեծագույն անկյուն։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
Մարզեր՝
- 5-7-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի,
- 8-10-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի:
ք․ Երևան՝
- 5-7-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի,
- 8-10-րդ դաս․ -
14 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
5-րդ դաս․, 6-րդ դաս․, 7-րդ դաս․, 8-րդ դաս․,
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դաս., 6-րդ դաս., 7-րդ դաս., 8-րդ դաս.,
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.։

Պատասխանների թերթիկների լրացման ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Սիրելի մասնակիցներ,
Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների դպրոցական փուլի անցկացման ժամանակ օգտագործվող ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ նախատեսված են 6 առարկաների (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, աստղագիտություն, կենսաբանություն, քիմիա, աշխարհագրություն) առաջադրանքների պատասխանները լրացնելու համար։
Այս հղումով ծանոթացեք ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ լրացման ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻՆ։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱՐԱՏ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՄԱՎԻՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՑԱԽ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Կենսաբանություն, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԼՈՌԻ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԿՈՏԱՅՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՇԻՐԱԿ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՍՅՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՏԱՎՈՒՇ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
Ուշադրություն։
- Տեղադրվել են ինֆորմատիկայի ցուցակների թարմացված տարբերակները։
- Ցուցակներում տվյալների անճշտությունների առկայության դեպքում խնդրում ենք գրել info@olymp.am էլփոստի հասցեին՝ պարտադիր նշելով վեցանիշ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԸ (օր․՝ Ա/Հ - 240153) և տվյալի ճիշտ տարբերակը (օր․՝ հայրանունը - Դավթի

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ՝ 1927-Ա/2, 21.10.2022թ․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ:
Հրամանը տես այս հղումով՝
1927-Ա/2, 21.10.2022թ․

ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

Դպրոցների հարգելի տնօրինություն,
Մարզային ենթակայության դպրոցների, ինչպես նաև մարզերում գործող ԿԳՄՍ ենթակայության կրթօջախների /ավագ դպրոցներ և վարժարաններ/ տնօրինությանը խնդրում ենք լրացնել ՁԵՎԱՆՄՈՒՇԻ նմանօրինակ Excel-ի ֆայլը և ուղարկել մարզպետարանի կրթության բաժին, իսկ ԿԳՄՍ ենթակայության Երևանի դպրոցների ցուցակներն ուղարկել info@olymp.am էլ․փոստի հասցեին։ Ցուցակներն ուղարկել մինչև ս․թ․ նոյեմբերի 10-ը /մարզպետարաններից info@olymp.am էլ․փոստի հասցեին՝ մինչև ս․թ․ նոյեմբերի 14-ը/։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։
• Հայտագրված աշակերտների գրանցման ցուցակների նմանօրինակ Excel-ի ֆայլերն ըստ առարկաների կարող եք ներբեռնել կից ձևանմուշներից։
• Ձևանմուշները լրացնելիս մանրակրկիտ ուսումնասիրեք ֆայլերի ներքևի մասում բերված ցուցումները։
ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐ -
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՈՒ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԵՐԸ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ /ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ/, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ /ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Հրաման 1830-Ա/2,
2. Ժամանակացույց - մարզային փուլ,
3. Ժամանակացույց - հանրապետական փուլ,
4. Ընթացակարգեր - ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:

ՔԻՄԻԱՅԻ 2023Թ . ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Սիրելի աշակերտներ, հարգարժան ուսուցիչներ:
Հրապարակում ենք 2023 թ․-ի Հայաստանի քիմիայի օլիմպիադայի նախապատրաստական խնդիրները։ Նախորդ երեք տարիների փորձը վկայում է, որ նախապատրաստական խնդիրները քիմիայի դպրոցական համայնքին լավագույնս օգնում են քիմիայի օլիմպիադաներին նախապատրաստվելու հարցում։
Հուսով ենք, որ խնդիրները լուծելիս կստանաք մեծ բավականություն։
Թեմաները բաժանված են ըստ դասարանների՝

9-րդ, 10-րդ, 11-12-րդ դասարաններ /տես կից PDF ֆայլերը/։
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2021-2022

Թվային տվյալներ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներից - 2022 թ․

Հարգելի գործընկերներ,
Ավարտվեցին 2021-2022 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները։
Ստորև ներկայացնում ենք օլիմպիադաների թվային տվյալները։

1. Դպրոցական փուլ․․․
2. Մարզային փուլ․․․
3. Հանրապետական փուլ․․․
4. Միջազգային փուլ․․․
Հարգանքով՝
Օլիմպիադաների անցկացման կազմկոմիտե

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՔԵՐԸ - 2021-2022
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 63-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Օսլո, Նորվեգիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
հուլիսի 6 -ից 16-ը:
Կայք՝ IМO 2022
ՖԻԶԻԿԱՅԻ 52-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Բեռն, Շվեյցարիա:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
հուլիսի 10 -ից 17-ը:
Կայք՝ IPhO-22
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 33-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Երևան, Հայաստան։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
հուլիսի 10-ից 18-ը:
Կայք՝ IBO2022
ՔԻՄԻԱՅԻ 54-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․ Տյանցզին, Չինաստան։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
հուլիսի 10 -ից 18-ը:
Կայք՝ IChO2022
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Փարիզ, Ֆրանսիա։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
հուլիսի 12-ից 18-ը:
Կայք՝ IGEO2022
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ 34-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․ Ջոկյակարտա, Ինդոնեզիա։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
օգոստոսի 7-ից 15-ը:
Կայք՝ IOI2022
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 15-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Քութաիսի, Վրաստան:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
օգոստոսի 14 -ից 22-ը:
Կայք՝ IOAA 2022
Եվրոպայի ինֆորմատիկայի պատանեկան 6-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ուկրաինա (ք. Կիև)։
Անցկացման վայրը՝
- ԵՊՀ (առցանց):
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
սեպտեմբերի 19-ից 25-ը:
Կայք՝ EJOI 2022
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ Ասիայի և Խաղաղ Օվկիանոսյան երկրների (APIO) 16-րդ միջազգային օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Եգիպտոս։
Անցկացման վայրը՝
- ԵՊՀ (առցանց):
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
մայիսի 28 -ից 29-ը:
Կայք՝ APIO 2022
Ասիական ֆիզիկայի 22-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- ք․Դեհրադուն /Հնդկաստան/։
Անցկացման վայրը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
մայիսի 23 -ից 31-ը:
Կայք՝ apho2022.in
Քիմիա, 56-րդ միջազգային Մենդելևյան օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
ք․ Տաշքենդ, Ուզբեկստան։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
մայիսի 9 -ից 15-ը:
Կայք՝ imcho56.uz
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ միջազգային կովկասյան 7-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Անցկացման վայրը՝
ք․Մայկոպ, Ադիգեյա (ՌԴ)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
մարտի 11 -ից 16-ը:
Կայք՝ CMO2022
Ժաուտիկովյան միջազգային 18-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ղազախստան /ք. Ալմաթի/։
Անցկացման վայրերը՝
- Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց, Քվանտ վարժարան, ՀԱՊՀ ավագ դպրոց, Գյումրու Ֆոտոն Վարժարան։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2022 թվականի
փետրվարի 15 -ից 23-ը:
Կայք՝ IZHO-2022
ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /Մեծ քաղաքների/ 6-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ռուսաստան /Մոսկվա/։
Անցկացման վայրերը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց, Քվանտ վարժարան, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
դեկտեմբերի 6 -ից 13-ը:
Կայք՝ megapolis.educom.ru/ru

Հանրապետական փուլի 2-րդ և 3-րդ կարգի դիպլոմների, գովասանագրերի և կրթաթոշակների մասին
Սիրելի աշակերտներ,
Տեղեկացնում ենք, որ մարզպետարանների կրթության վարչությունների կողմից հանրապետական փուլի 2-րդ և 3-րդ կարգի դիպլոմներն ու գովասանագրերը կհանձնվեն աշակերտներին, իսկ ք․Երևանի դպրոցների աշակերտներն այն կարող են ստանալ Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցից /հեռ․ 010-201310/:
Դիպլոմների արժանացած աշակերտները կրթաթոշակները կստանան իրենց դպրոցներից՝ ԿԳՄՍ նախարարության և դպրոցի միջև համապատասխան պայմանագրերի կնքելուց հետո /պայմանագրերի կնքումն ընթացքի մեջ է/։
Օլիմպիադաների անցկացման կազմկոմիտե:

ՆԶՊ հանրապետական փուլի ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաններ։
ՆԶՊ - մայիսի 13-ից մայիսի 15-ին Ա.Մանուկյանի անվ. Նուբարաշենի ռազմամասնագիտացված դպրոց։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաններ։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՀԵՊ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
8-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաններ։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
8-12-րդ դաս․(PDF)։ Տես նաև Google Docs-ում։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (8-9-րդ դաս.)՝
1. Միջին խնդիր,
2. Կապակցված վանդակներ,
3. Հավասար բաժանում,
4. Քուռկիկ Ջալալի,
5. Նարեն և աղյուսակը,
6. Կտրատիր գրաֆը:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (10-12-րդ դաս․)՝
1. Հավասար բաժանում,
2. LCM ճանապարհներ,
3. Բուժաշխատողներ,
4. Կտրատիր գրաֆը,
5. Դավիթը և եռահատվածները,
6. Գագաթների գեղեցիկ ենթաբազմությունը։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաններ։

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՔԻՄԻԱՅԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ /ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ/՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ /ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼ/՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ /ՏԵՍԱԿԱ ՓՈՒԼ/՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ /ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ/՝ 9-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ /ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ/՝ 9-12-րդ դաս․։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ /ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼ/՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ /ՏԵՍԱԿԱ ՓՈՒԼ/՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ (տեսական փուլ)՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ հանրապետական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԴԻՊԼՈՄՆԵՐ և ԳՈՎԱՍԱՆԱԳՐԵՐ)՝
5-7-րդ դաս․, 8-12-րդ դաս. (1-ին և 2-րդ օրեր)։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 5-րդ դաս․, 6-րդ դաս․, 7-րդ դաս․։
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 5-րդ դաս․, 6-րդ դաս․, 7-րդ դաս․։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (1-ին օր)՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ (1-ին օր)՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (2-րդ օր)՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ (2-րդ օր)՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 5-7-րդ դաս․, 8-12-րդ դաս․։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ (ԵՐԵՎԱՆ) ՝
9-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն։ Դիպլոմների և գովասանագրերի արժանացած աշակերտները մասնակցում են հանրապետական փուլին:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ) /բող․ հետո/՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ`
- 9-10-րդ դասարաններ՝ 13.5 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դասարաններ՝ 13 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ (ԵՐԵՎԱՆ) ՝
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն։ Դիպլոմների և գովասանագրերի արժանացած աշակերտները մասնակցում են հանրապետական փուլին:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ) /բող․ հետո/՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն։ Դիպլոմների և գովասանագրերի արժանացած աշակերտները մասնակցում են հանրապետական փուլին:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ) /բող․ հետո/՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն։ Դիպլոմների և գովասանագրերի արժանացած աշակերտները մասնակցում են հանրապետական փուլին:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ՝
բոլոր դասարանների համար - 4 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ /բող․ հետո/՝ Երևան և մարզեր։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ և բոլոր մարզեր։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ՝
բոլոր դասարանների համար - 90 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Բոլոր դասարանների համար․․․։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1․ Ամսաթվեր։
2․ Բնագիտական օլիմպիադա։
3․ Գումարի մինիմիզացիա։
4․ Ցանկապատի ներկում։
5․ Ծննդյան ծառ։
6․ Կարենը և միջակայքերը։

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ) /բող․ հետո/՝ 8-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ՝
բոլոր դասարանների համար - 53 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ /բող․ հետո/՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ) /բողոք․ հետո/՝ 9-12-րդ դաս․։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ
- 9-10-րդ դասարաններ՝ 10 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դասարաններ՝ 9 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ՝ N:Ն/09.2/2859-2022, 16․02․2022 և
N: Ն/09.2/2858-2022, 16․02․2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ն/09.2/2859-2022, 16․02․2022։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1444-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ն/09.2/2858-2022, 16․02․2022։

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:65 Ա/2, 25.10.2022թ.

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹԻՎԸ
ՀՐԱՄԱՆ N:65 Ա/2։
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹԻՎԸ։

ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N: 1936-Ա/2 22.10.2021 /ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ/

Հարգելի գործընկերներ,
Խնդրում ենք ծանոթանալ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1936-Ա/2 22.10.2021 թ․-ին՝ մարզային և հանրապետական փուլերի ժամանակացույցին։
1․ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ N:1936-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆԸ։
2․ Մարզային փուլի ժամանակացույցը։
3․ Հանրապետական փուլի ժամանակացույցը։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 5 ապրիլի 2011 թ. N 280-Ն Հ Ր Ա Մ Ա Ն՝
ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ․․․

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ
- 9-րդ դասարան՝ 20 միավոր և ավելի,
- 10-12-րդ դասարաններ՝ 15 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ
- 5-րդ դասարան՝ 12 միավոր և ավելի,
- 6-7-րդ դասարաններ՝ 13 միավոր և ավելի:
- 8-րդ դասարան՝ 11 միավոր և ավելի,
- 9-12-րդ դասարաններ՝ 9 միավոր և ավելի:
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
5-7-րդ դասարաններ, 8-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 5-7-ՐԴ ԴԱՍ․՝
5-րդ դաս․, 6-րդ դաս․, 7-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-7-ՐԴ ԴԱՍ․՝
5-7-րդ դասարաններ․․․։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 8-12-ՐԴ ԴԱՍ․՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

Թվային տվյալներ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներից - 2021 թ․

Հարգելի գործընկերներ,
Ավարտվեցին 2020-2021 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները։
Ստորև ներկայացնում ենք օլիմպիադաների թվային տվյալները։

1. Դպրոցական փուլ․․․
2. Մարզային փուլ․․․
3. Հանրապետական փուլ․․․
Հարգանքով՝
Օլիմպիադաների անցկացման կազմկոմիտե