ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Հանրապետական փուլ -2019 թ.2019[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]