ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, Մարզային փուլ - 2020 թ.

2020[Մարզային→Մաթեմատիկա]

Կից փաստաթուղթՉափ
PDF icon Առաջադրանքներ - 5-րդ դասարան248.63 KB
PDF icon Առաջադրանքներ - 6-րդ դասարան170.22 KB
PDF icon Առաջադրանքներ - 7-րդ դասարան345.97 KB
PDF icon Առաջադրանքներ և լուծումները - 8-րդ դասարան273.42 KB
PDF icon Առաջադրանքներ և լուծումները - 9-րդ դասարան370.4 KB
PDF icon Առաջադրանքներ և լուծումները - 10-րդ դասարան483.84 KB
PDF icon Առաջադրանքներ և լուծումները - 11-12-րդ դասարան344.58 KB
PDF icon Գնահատման չափանիշներ - 8-րդ դասարան155.05 KB
PDF icon Գնահատման չափանիշներ - 9-րդ դասարան161.22 KB
PDF icon Գնահատման չափանիշներ - 10-րդ դասարան159.33 KB
PDF icon Գնահատման չափանիշներ - 11-12-րդ դասարան161.9 KB
PDF icon Երևան-մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները136.01 KB
PDF icon Մարզային փուլի պատասխանները՝ 5-7-րդ դասարաններ225.77 KB
PDF icon Երևան - մարզային փուլի արդյունքները և դիպլոմները166.32 KB
PDF icon Արագածոտն - մարզային փուլի արդյունքները173.99 KB
PDF icon Արարատ - մարզային փուլի արդյունքները107.21 KB
PDF icon Արմավիր - մարզային փուլի արդյունքները113.75 KB
PDF icon Արցախ - մարզային փուլի արդյունքները114.97 KB
PDF icon Գեղարքունիք - մարզային փուլի արդյունքները116.28 KB
PDF icon Կոտայք - մարզային փուլի արդյունքները113.97 KB
PDF icon Լոռի - մարզային փուլի արդյունքները123.62 KB
PDF icon Սյունիք - մարզային փուլի արդյունքները117.64 KB
PDF icon Տավուշ - մարզային փուլի արդյունքները112.56 KB
PDF icon Վայոց ձոր - մարզային փուլի արդյունքները106.55 KB
PDF icon Շիրակ - մարզային փուլի արդյունքները130.14 KB
Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2020