Ֆիզմաթ դպրոցի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն

Հրապարակվել են Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի 7-րդ, 8-րդ և 10-րդ դասարաններ ընդունված դիմորդների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ /տես կից PDF ֆայլերում/։

Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում 17.07.2020 թ․-ին անցկացվեց 10-րդ դասարանի ընդունելության քննությունները։ Կից PDF ֆայլերով ծանոթացեք մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի արդյունքներին ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ հետ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ, առաջադրանքներին ու լուծումներին:

Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում 14.07.2020 թ․-ին անցկացվեց 8-րդ դասարանի ընդունելության քննությունները։ Կից PDF ֆայլերով ծանոթացեք արդյունքներին ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ հետ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ, առաջադրանքներին և լուծումներին, ինչպես նաև գնահատման չափանիշներին`

Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցում 11.07.2020 թ․-ին անցկացվեց 7-րդ դասարանի ընդունելության քննությունները։ Կից PDF ֆայլերով ծանոթացեք արդյունքներին ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ հետ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ, առաջադրանքներին և լուծումներին, ինչպես նաև գնահատման չափանիշներին։