2013[Մարզային→Քիմիա]

2013[Մարզային→Պատմություն]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Կենսաբանություն]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Մաթեմատիկա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Ֆիզիկա]

2012[Համահայկական→Ինֆորմատիկա]

2012[Համահայկական→Ֆիզիկա]

2012[Համահայկական→Մաթեմատիկա]

2012[Միջազգային→Արդյունքներ]

2012[Հանրապետական→ՆԶՊ]

Pages