Ինֆորմատիկա, հանրապետական փուլ 20172017[Հանրապետական→Ինֆորմատիկա]