Ֆիզիկա, 2-րդ /մարզային/ փուլ - 2017

2017[Մարզային→Ֆիզիկա]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2017