Մաթեմատիկայի դպրոցական փուլի առաջադրանքներ, 2020-2021