ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Հանրապետական փուլ -2019 թ.

2019[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2019