2022[Միջազգային→Աստղագիտություն]

2022[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2022[Մարզային→Աստղագիտություն]

2021[Դպրոցական→Աստղագիտություն]

2021[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

2021[Միջազգային→Աստղագիտություն]

2021[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2021[Մարզային→Աստղագիտություն]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

Pages