2021[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2021[Մարզային→Աստղագիտություն]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

2020[Միջազգային→Աստղագիտություն]

2020[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2020[Մարզային→Աստղագիտություն]

2020[Մարզային→Մաթեմատիկա]

Pages