Աստղագիտություն, հանրապետական փուլ, 20172017[Հանրապետական→Աստղագիտություն]