2023

2011[Մարզային→Ռուսաց լեզու]

2011[Մարզային→Աստղագիտություն]

2011[Մարզային→Կենսաբանություն]

2011[Մարզային→Անգլերեն]

2011[Մարզային→Ֆրանսերեն]

2011[Մարզային→Գերմաներեն]

2011[Մարզային→Ինֆորմատիկա]

2011[Մարզային→Աշխարհագրություն]

2011[Մարզային→Գրականություն]

2011[Մարզային→Քիմիա]

2011[Մարզային→Հայոց լեզու]

2011[Մարզային→Պատմություն]

2011[Մարզային→Ֆիզիկա]

2011[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2010[Հանրապետական→ՀԵՊ]

2010[Հանրապետական→Անգլերեն]

2010[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2010[Հանրապետական→Պատմություն]

2010[Հանրապետական→Ինֆորմատիկա]

2010[Հանրապետական→Հայոց լեզու]

Pages