2023

2013[Մարզային→Ֆիզիկա]

2013[Մարզային→Հայոց լեզու]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Կենսաբանություն]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Մաթեմատիկա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Ինֆորմատիկա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Քիմիա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Ֆիզիկա]

2012[Համահայկական→Ինֆորմատիկա]

2012[Համահայկական→Ֆիզիկա]

2012[Համահայկական→Մաթեմատիկա]

2012[Միջազգային→Արդյունքներ]

2012[Հանրապետական→ՆԶՊ]

2012[Ընտրական→Աստղագիտություն]

2012[Հանրապետական→Պատմություն]

2012[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2012[Հանրապետական→ՀԵՊ]

2012[Հանրապետական→Ինֆորմատիկա]

2012[Հանրապետական→Հայոց լեզու]

2012[Հանրապետական→Գրականություն]

2012[Հանրապետական→Աշխարհագրություն]

Pages