ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ, Հանրապետական փուլ - 2019 թ․2019[Հանրապետական→Ֆրանսերեն]