2021

2009[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2009[Հանրապետական→Հայոց լեզու]

2009[Հանրապետական→Ինֆորմատիկա]

2009[Հանրապետական→Քիմիա]

2009[Հանրապետական→Ռուսաց լեզու]

2009[Հանրապետական→Ֆիզիկա]

2009[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2009[Մարզային→Ֆրանսերեն]

2009[Մարզային→Կենսաբանություն]

2009[Մարզային→Աշխարհագրություն]

2009[Մարզային→Քիմիա]

2009[Մարզային→Ֆիզիկա]

Pages