ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Միջազգային փուլ - 2018 թ.

2018[Միջազգային→Աստղագիտություն]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2018