Հայտարարություններ

ԵՊՀ-ի առարկայական օլիմպիադաներ - 2022

Երևանի պետական համալսարանը 2022 թ. ապրիլի 2-ին ժ. 11:00-ին Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում հանրակրթական 12 և լրացուցիչ 6 առարկաների գծով կազմակերպում է դպրոցականների օլիմպիադայի I փուլը: Օլիմպիադան նախատեսվում է 12-րդ դասարանի աշակերտների համար: Հաղթողները կմասնակցեն օլիմպիադայի II փուլին, որը տեղի կունենա ապրիլի 16-ին ժ. 11:00-ին Երևանի պետական համալսարանում:
Առավել մանրամասն տես կից PDF ֆայլում։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
5 ապրիլի 2011 թ. N 280-Ն
Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 25 կետի պահանջով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը, նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» N 1579-Ն որոշումը և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-2012 թվականների միջոցառումների համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1806 Ա/Ք հրամանը.
Հրամայում եմ՝
1. Հաստատել «ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպման և անցկացման» կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետ Ն. Հովհաննիսյանին և իրավաբանական վարչության պետ Մ. Գրիգորյանին` հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:
3. Հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել նախարարի տեղակալ Մ. Մկրտչյանին:
Ա. Աշոտյան

Ուշադրություն։Հրամանը, կազմակերպման և անցկացման կարգը տես կից PDF ֆայլում։

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:Ն/09.2/2859-2022, 16.02.2022թ.

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:Ն/09.2/2859-2022, 16.02.2022թ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N: Ն/09.2/2858-2022

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:6Ն/09.2/2858-2022, 16.02.2022թ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1444-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:65 Ա/2, 25.10.2022թ.

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:65 Ա/2, 25.10.2022թ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ։ Տես կից ֆայլերը։

Մարզային փուլի անցկացման օրերը և վայրերը-2022թ․

2021-2022 ուստարվա մարզային փուլի անցկացման օրերը և վայրերը բոլոր մարզերի համար տես կից ֆայլում։

Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլ-2021

2021-2022 ուստարվա Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի Ժամանակացույցը տես կից ֆայլում։

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N: 1936-Ա/2 22.10.2021

Հարգելի գործընկերներ,
Խնդրում ենք ծանոթանալ ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1936-Ա/2 22.10.2021 թ․-ին՝ մարզային և հանրապետական փուլերի ժամանակացույցին։

ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /Մեծ քաղաքների/ 6-րդ օլիմպիադա

ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /Մեծ քաղաքների/ 6-րդ օլիմպիադայի մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ՑՈՒՑԱԿԸ:

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N: 1738-Ա/2 22.10.2021

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ (N:1738-Ա/2 22.10.2021 թ.): ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ /ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Տես նաև ըստ առարկաների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ լրացման EXCEL-ի ֆայլերը։

Pages