ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ օլիմպիադայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, լուծումները և գնահատման չափանիշները - 2022-2023