ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, գանհատման չափանիշները և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

2023[Մարզային→Ֆիզիկա]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2023