ՆԶՊ, Մարզային փուլ - 2020 թ․

2020[Մարզային→ՆԶՊ]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2020