2022[Հանրապետական→ՆԶՊ]

2022[Մարզային→ՆԶՊ]

2021[Հանրապետական→ՆԶՊ]

2021[Մարզային→ՆԶՊ]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Մարզային→ՆԶՊ]

2020[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2019[Հանրապետական→ՆԶՊ]

2019[Մարզային→ՆԶՊ]

Pages