ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Մարզային փուլ -2020 թ.

2020[Մարզային→Աստղագիտություն]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2020