Դպրոցական փուլ - ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ - 2019-2020

2020[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

Կից փաստաթուղթՉափ
PDF icon Համակարգող դպրոցներ-Երևան-2020123.27 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արագածոտն - Աստղագիտություն32.94 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արագածոտն - Ինֆորմատիկա42.12 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արարատ - Աստղագիտություն30.71 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արարատ - Ինֆորմատիկա39.98 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արմավիր - Աստղագիտություն35.07 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արմավիր - Ինֆորմատիկա45.07 KB
PDF icon Ցուցակներ - Գեղարքունիք - Աստղագիտություն34.86 KB
PDF icon Ցուցակներ - Գեղարքունիք - Ինֆորմատիկա43.4 KB
PDF icon Ցուցակներ - Կոտայք - Աստղագիտություն37.77 KB
PDF icon Ցուցակներ - Կոտայք - Ինֆորմատիկա222.21 KB
PDF icon Ցուցակներ - Լոռի - Աստղագիտություն37.11 KB
PDF icon Ցուցակներ - Լոռի - Ինֆորմատիկա252.36 KB
PDF icon Ցուցակներ - Շիրակ - Աստղագիտություն37.01 KB
PDF icon Ցուցակներ - Շիրակ - Ինֆորմատիկա45.56 KB
PDF icon Ցուցակներ - Սյունիք - Աստղագիտություն33.94 KB
PDF icon Ցուցակներ - Սյունիք - Ինֆորմատիկա44.41 KB
PDF icon Ցուցակներ - Տավուշ - Ինֆորմատիկա40.22 KB
PDF icon Ցուցակներ - Վայոց ձոր - Աստղագիտություն31.49 KB
PDF icon Ցուցակներ - Վայոց ձոր - Ինֆորմատիկա212.73 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան - Ինֆորմատիկա106.39 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Աստղագիտություն271.47 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Ինֆորմատիկա38.99 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Քիմիա116.31 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Կենսաբանություն61.69 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան - Մաթեմատիկա1.16 MB
PDF icon Ցուցակներ - Արագածոտն - Ֆիզիկա151.25 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արարատ - Ֆիզիկա103.73 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արմավիր - Ֆիզիկա101.84 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Ֆիզիկա54.67 KB
PDF icon Ցուցակներ - Գեղարքունիք - Ֆիզիկա117.36 KB
PDF icon Ցուցակներ - Կոտայք - Ֆիզիկա126.41 KB
PDF icon Ցուցակներ - Լոռի - Ֆիզիկա148.29 KB
PDF icon Ցուցակներ - Շիրակ - Ֆիզիկա113.12 KB
PDF icon Ցուցակներ - Սյունիք - Ֆիզիկա106.63 KB
PDF icon Ցուցակներ - Տավուշ - Ֆիզիկա108.4 KB
PDF icon Ցուցակներ - Վայոց ձոր - Ֆիզիկա235.48 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան - Ֆիզիկա245.3 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արագածոտն - Մաթեմատիկա355.62 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արարատ - Մաթեմատիկա381.99 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արմավիր - Մաթեմատիկա361.8 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Մաթեմատիկա153.4 KB
PDF icon Ցուցակներ - Գեղարքունիք - Մաթեմատիկա326.89 KB
PDF icon Ցուցակներ - Կոտայք - Մաթեմատիկա473.84 KB
PDF icon Ցուցակներ - Լոռի - Մաթեմատիկա490.81 KB
PDF icon Ցուցակներ - Շիրակ - Մաթեմատիկա408.13 KB
PDF icon Ցուցակներ - Սյունիք - Մաթեմատիկա389.67 KB
PDF icon Ցուցակներ - Տավուշ - Մաթեմատիկա284.38 KB
PDF icon Ցուցակներ - Վայոց ձոր - Մաթեմատիկա151.45 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան - Մաթեմատիկա1.35 MB
PDF icon Ցուցակներ - Արագածոտն - Աշխարհագրություն157.6 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արարատ - Աշխարհագրություն125.03 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արմավիր - Աշխարհագրություն309.98 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Աշխարհագրություն69.13 KB
PDF icon Ցուցակներ - Գեղարքունիք - Աշխարհագրություն122.28 KB
PDF icon Ցուցակներ - Կոտայք - Աշխարհագրություն122.6 KB
PDF icon Ցուցակներ - Լոռի - Աշխարհագրություն325.2 KB
PDF icon Ցուցակներ - Շիրակ - Աշխարհագրություն121.31 KB
PDF icon Ցուցակներ - Սյունիք - Աշխարհագրություն118.55 KB
PDF icon Ցուցակներ - Տավուշ - Աշխարհագրություն118.67 KB
PDF icon Ցուցակներ - Վայոց ձոր - Աշխարհագրություն70.97 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան - Աշխարհագրություն198.94 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արագածոտն - Կենսաբանություն180.04 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արարատ - Կենսաբանություն129.34 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արմավիր - Կենսաբանություն149.41 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Կենսաբանություն61.96 KB
PDF icon Ցուցակներ - Գեղարքունիք - Կենսաբանություն137.34 KB
PDF icon Ցուցակներ - Կոտայք - Կենսաբանություն134.46 KB
PDF icon Ցուցակներ - Լոռի - Կենսաբանություն178.89 KB
PDF icon Ցուցակներ - Շիրակ - Կենսաբանություն133.24 KB
PDF icon Ցուցակներ - Սյունիք - Կենսաբանություն110.78 KB
PDF icon Ցուցակներ - Տավուշ - Կենսաբանություն118.87 KB
PDF icon Ցուցակներ - Վայոց ձոր - Կենսաբանություն70.49 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան - Կենսաբանություն234.17 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արագածոտն - Քիմիա142.17 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արարատ - Քիմիա95.13 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արմավիր - Քիմիա124.77 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ - Քիմիա116.31 KB
PDF icon Ցուցակներ - Գեղարքունիք - Քիմիա104.46 KB
PDF icon Ցուցակներ - Կոտայք - Քիմիա102.23 KB
PDF icon Ցուցակներ - Լոռի - Քիմիա141.39 KB
PDF icon Ցուցակներ - Շիրակ - Քիմիա100.27 KB
PDF icon Ցուցակներ - Սյունիք - Քիմիա94.14 KB
PDF icon Ցուցակներ - Տավուշ - Քիմիա97.39 KB
PDF icon Ցուցակներ - Վայոց ձոր - Քիմիա61.16 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան - Քիմիա173.06 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան - Աստղագիտություն75.29 KB
Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2020