ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ, Հանրապետական փուլ - 2019 թ․

2019[Հանրապետական→Գերմաներեն]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2019