Դպրոցականներ առարկայական օլիմպիադայի 1-ին /դպրոցական/ փուլ - 2017-2018 ուստարի

2018[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

Կից փաստաթուղթՉափ
PDF icon Ցուցակներ-Երևան-Աստղագիտություն53.09 KB
PDF icon Ցուցակներ-Երևան-Կենսաբանություն208.76 KB
PDF icon Ցուցակներ-Երևան-Ինֆորմատիկա86.1 KB
PDF icon Ցուցակներ-Երևան-Քիմիա150.46 KB
PDF icon Ցուցակներ-Երևան-Աշխարհագրություն191.25 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արագածոտն-Մաթեմատիկա305.26 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արագածոտն-Ֆիզիկա161.05 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արագածոտն-Աստղագիտություն36.38 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արագածոտն-Կենսաբանություն161.41 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արագածոտն-Ինֆորմատիկա48.19 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արագածոտն-Քիմիա145.31 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արագածոտն-Աշխարհագրություն167.28 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արարատ-Մաթեմատիկա546.74 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արարատ-Ֆիզիկա181.6 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արարատ-Աստղագիտություն167.11 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արարատ-Կենսաբանություն340.7 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արարատ-Քիմիա175.41 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արարատ-Աշխարհագրություն197.63 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Մաթեմատիկա310.94 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Ֆիզիկա113.41 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Ինֆորմատիկա49.23 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Քիմիա101.94 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Ֆիզիկա121.14 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Ինֆորմատիկա49.23 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Կենսաբանություն120.84 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Քիմիա101.94 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Աշխարհագրություն121.14 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արցախ-Ֆիզիկա283.06 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արցախ-Կենսաբանություն335.05 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արցախ-Ինֆորմատիկա247.23 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արցախ-Քիմիա254.49 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արցախ-Աշխարհագրություն342.36 KB
PDF icon Ցուցակներ-Գեղարքունիք-Մաթեմատիկա330.02 KB
PDF icon Ցուցակներ-Գեղարքունիք-Ֆիզիկա114.67 KB
PDF icon Ցուցակներ-Գեղարքունիք-Աստղագիտությու35.24 KB
PDF icon Ցուցակներ-Գեղարքունիք-Կենսաբանություն127.55 KB
PDF icon Ցուցակներ-Գեղարքունիք-Ինֆորմատիկա67.97 KB
PDF icon Ցուցակներ-Գեղարքունիք-Քիմիա100.38 KB
PDF icon Ցուցակներ-Գեղարքունիք-Աշխարհագրություն126.32 KB
PDF icon Ցուցակներ-Լոռի-Մաթեմատիկա444.4 KB
PDF icon Ցուցակներ-Լոռի-Աստղագիտություն33.33 KB
PDF icon Ցուցակներ-Լոռի-Կենսաբանություն142.2 KB
PDF icon Ցուցակներ-Լոռի-Ինֆորմատիկա61.45 KB
PDF icon Ցուցակներ-Լոռի-Քիմիա103.28 KB
PDF icon Ցուցակներ-Կոտայք-Մաթեմատիկա445.75 KB
PDF icon Ցուցակներ-Կոտայք-Ֆիզիկա129.98 KB
PDF icon Ցուցակներ-Կոտայք-Աստղագիտություն37.53 KB
PDF icon Ցուցակներ-Կոտայք-Կենսաբանություն124.87 KB
PDF icon Ցուցակներ-Կոտայք-Ինֆորմատիկա191.51 KB
PDF icon Ցուցակներ-Կոտայք-Քիմիա97.17 KB
PDF icon Ցուցակներ-Կոտայք-Աշխարհագրություն157 KB
PDF icon Ցուցակներ-Շիրակ-Մաթեմատիկա498.61 KB
PDF icon Ցուցակներ-Շիրակ-Ֆիզիկա261.81 KB
PDF icon Ցուցակներ-Շիրակ-Աստղագիտություն34.57 KB
PDF icon Ցուցակներ-Շիրակ-Կենսաբանություն258.24 KB
PDF icon Ցուցակներ-Շիրակ-Ինֆորմատիկա56.22 KB
PDF icon Ցուցակներ-Շիրակ-Քիմիա234.5 KB
PDF icon Ցուցակներ-Շիրակ-Աշխարհագրություն117.07 KB
PDF icon Ցուցակներ-Սյունիք-Մաթեմատիկա342.37 KB
PDF icon Ցուցակներ-Սյունիք-Ֆիզիկա118.98 KB
PDF icon Ցուցակներ-Սյունիք-Աստղագիտություն36.29 KB
PDF icon Ցուցակներ-Սյունիք-Կենսաբանություն124.19 KB
PDF icon Ցուցակներ-Սյունիք-Ինֆորմատիկա52.55 KB
PDF icon Ցուցակներ-Սյունիք-Քիմիա96.68 KB
PDF icon Ցուցակներ-Սյունիք-Աշխարհագրությու131.23 KB
PDF icon Ցուցակներ-ՎայոցՁոր-Մաթեմատիկա146.8 KB
PDF icon Ցուցակներ-ՎայոցՁոր-Ֆիզիկա208.23 KB
PDF icon Ցուցակներ-ՎայոցՁոր-Աստղագիտություն39.05 KB
PDF icon Ցուցակներ-ՎայոցՁոր-Կենսաբանություն71.29 KB
PDF icon Ցուցակներ-ՎայոցՁոր-Ինֆորմատիկա182.34 KB
PDF icon Ցուցակներ-ՎայոցՁոր-Քիմիա64.47 KB
PDF icon Ցուցակներ-ՎայոցՁոր-Աշարհագրություն73.73 KB
PDF icon Ցուցակներ-Տավուշ-Մաթեմատիկա232.44 KB
PDF icon Ցուցակներ-Տավուշ-Ֆիզիկա82.88 KB
PDF icon Ցուցակներ-Տավուշ-Կենսաբանություն86.65 KB
PDF icon Ցուցակներ-Տավուշ-Ինֆորմատիկա41.14 KB
PDF icon Ցուցակներ-Տավուշ-Քիմիա71.71 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արմավիր-Կենսաբանություն120.98 KB
PDF icon Ցուցակներ-Արցախ-Մաթեմատիկա390.61 KB
PDF icon Ցուցակներ-Երևան-Ֆիզիկա249.54 KB
PDF icon Ցուցակներ-Լոռի-Ֆիզիկա135.36 KB
PDF icon Ցուցակներ-Լոռի-Աշխարհագրություն133.79 KB
PDF icon Ցուցակներ-Տավուշ-Աշխարհագրություն88.93 KB
PDF icon Ցուցակներ-Երևան-Մաթեմատիկա1.33 MB
Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2018