Նախնական զինվորական պատրաստություն, հանրապետական փուլ-2017