Նախնական զինվորական պատրաստություն, հանրապետական փուլ-2017

2017[Հանրապետական→ՆԶՊ]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2017