ՖԻԶԻԿԱ, 2-րդ /մարզային/ փուլ

2016[Մարզային→Ֆիզիկա]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2016