2023

2022[Հանրապետական→Ինֆորմատիկա]

2022[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2022[Մարզային→Անգլերեն]

2022[Մարզային→Ֆրանսերեն]

2022[Մարզային→Գերմաներեն]

2022[Մարզային→Գրականություն]

2022[Հանրապետական→Կենսաբանություն]

2022[Մարզային→Աշխարհագրություն]

2022[Մարզային→Պատմություն]

2022[Հանրապետական→Քիմիա]

2022[Հանրապետական→Ֆիզիկա]

2022[Մարզային→ՀԵՊ]

2022[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2022[Մարզային→Հայոց լեզու]

2022[Մարզային→Քիմիա]

2022[Մարզային→Ֆիզիկա]

2022[Դպրոցական→Քիմիա]

2022[Դպրոցական→Ֆիզիկա]

2022[Մարզային→Աշխարհագրություն]

2022[Մարզային→Աստղագիտություն]

Pages