2024

2022[Մարզային→ՀԵՊ]

2022[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2022[Մարզային→Հայոց լեզու]

2022[Մարզային→Քիմիա]

2022[Մարզային→Ֆիզիկա]

2022[Դպրոցական→Քիմիա]

2022[Դպրոցական→Ֆիզիկա]

2022[Մարզային→Աշխարհագրություն]

2022[Մարզային→Աստղագիտություն]

2022[Մարզային→Ինֆորմատիկա]

2022[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2022[Մարզային→Կենսաբանություն]

2021[Դպրոցական→Ինֆորմատիկա]

2021[Դպրոցական→Աստղագիտություն]

2021[Դպրոցական→Քիմիա]

2021[Դպրոցական→Ֆիզիկա]

2021[Դպրոցական→Ֆիզիկա]

2021[Դպրոցական→Աշխարհագրություն]

2021[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

2021[Միջազգային→Աստղագիտություն]

Pages