Ռուսաց լեզվի մարզային փուլ, 2020-2021

2021[Մարզային→Ռուսաց լեզու]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2021