ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ “ՈւՍՄՈՒՆՔ” ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2020-2021 ուսւոմնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը “Ուսմունք” դպրոցի հենքի վրա կազմակերպում է ընդունելություն ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտների համար: Կազմակերպվելու են հատուկ դասարաններ ֆիզիկատեխնիկական և քիմիակենսաբանական ուղղություններով, օժտված դպրոցականների համար: Հատուկ դասարաններում դասավանդելու են Հայ-Ռուսական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները: Ուսուցումն անվճար է:
Առավել մանրամասն ծանոթացեք կից PDF ֆայլում։