ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, Հանրապետականն փուլ - 2020 թ.2020[Հանրապետական→Ինֆորմատիկա]