ՔԻՄԻԱ, Հանրապետական փուլ - 2020 թ.2020[Հանրապետական→Քիմիա]