ԱՆԳԼԵՐԵՆ, Մարզային փուլ - 2020 թ.2020[Մարզային→Անգլերեն]