Ֆիզմաթ դպրոց ընդունված աշակերտների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

7-րդ դասարան ընդունված աշակերտների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
Դպրոց ընդունվում են երկրորդ փուլում 15,5 և ավելի միավոր ստացած դիմորդները: Տեղափոխման թերթիկը կտրամադրվի ֆիզմաթ դպրոցում օգոստոսի 20-ից:
Անձնական գործերը / ներառյալ բժշկական քարտ (Ձև 026, պատվաստումների մասին Ձև 063, քաղվածք առողջության մասին)/ ներկայացնել օգոստոսի 21-ից 28-ը ներառյալ: Մինչև օգոստոսի 29-ը անձնական գործը չներկայացրած աշակերտը զրկվում է ֆիզմաթ դպրոց ընդունվելուց:

8-րդ դասարան ընդունված աշակերտների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
Դպրոց ընդունվում են երկրորդ փուլում 12 և ավելի միավոր ստացած դիմորդները: Տեղափոխման թերթիկը կտրամադրվի ֆիզմաթ դպրոցում օգոստոսի 20-ից:
Անձնական գործերը / ներառյալ բժշկական քարտ (Ձև 026, պատվաստումների մասին Ձև 063, քաղվածք առողջության մասին)/ ներկայացնել օգոստոսի 21-ից 28-ը ներառյալ: Մինչև օգոստոսի 29-ը անձնական գործը չներկայացրած աշակերտը զրկվում է ֆիզմաթ դպրոց ընդունվելուց:

10-րդ դասարան ընդունված աշակերտների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
Դպրոց ընդունվում են մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի քննություններից գումարային 22 և ավելի միավոր ստացած դիմորդները:
Անձնական գործերը / ներառյալ բժշկական քարտ (Ձև 026, պատվաստումների մասին Ձև 063, քաղվածք առողջության մասին)/ ներկայացնել օգոստոսի 21-ից 28-ը ներառյալ:
Մինչև օգոստոսի 29-ը անձնական գործը չներկայացրած աշակերտը զրկվում է ֆիզմաթ դպրոց ընդունվելուց: