ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, Հանրապետական փուլ -2019 թ.2019[Հանրապետական→Ինֆորմատիկա]


Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2019