ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ2017[Միջազգային→Ինֆորմատիկա]


Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2017