ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, Միջազգային փուլ2017[Միջազգային→Աստղագիտություն]


Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2017