Ֆիզմաթ դպրոցի 2017-2018 ուստարվա ընդունելություն

ԵՊՀ-ին առընթեր Ա․Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոցի 2017-2018 ուստարվա ընդունելություն:
7, 8 և 10-րդ դասարանների 1-ին և 2-րդ փուլերի առաջադրանքները, պատասխանները, արդյունքները և դպրոց ընդունած դիմորդների ցուցակները։
Ֆիզմաթ դպրոց ընդունած 7-րդ և 8-րդ դասարանների դիմորդներին տեղափոխման թերթիկ կտրամադրվի ֆիզմաթ դպրոցում օգոստոսի 18-ից:
Անձնական գործերը ներկայացնել օգոստոսի 21-ից 26-ը ներառյալ:
Մինչև օգոստոսի 29-ը անձնական գործը չներկայացրած աշակերտը զրկվում է ֆիզմաթ դպրոց ընդունվելուց: