ՔԻՄԻԱ, Միջազգային փուլ2017[Միջազգային→Քիմիա]


Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2017