ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի 2-րդ /մարզային/ փուլ

2016[Մարզային→Աստղագիտություն]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2016