2011[Մարզային→Կենսաբանություն]

2011[Մարզային→Անգլերեն]

2011[Մարզային→Ֆրանսերեն]

2011[Մարզային→Աշխարհագրություն]

2011[Մարզային→Ֆիզիկա]

2011[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2010[Հանրապետական→ՀԵՊ]

2010[Հանրապետական→Աստղագիտություն]

2010[Հանրապետական→Պատմություն]

2010[Հանրապետական→Կենսաբանություն]

Pages