2024[Մարզային→ՀԵՊ]

2024[Մարզային→Հայոց լեզու]

2024[Մարզային→Աստղագիտություն]

2024[Մարզային→Ռուսաց լեզու]

2023[Հանրապետական→Ֆրանսերեն]

2023[Հանրապետական→Գերմաներեն]

2023[Հանրապետական→Անգլերեն]

2023[Մարզային→Անգլերեն]

2023[Մարզային→Ֆրանսերեն]

2023[Մարզային→Գերմաներեն]

Pages