2022[Մարզային→Աստղագիտություն]

2022[Մարզային→Ինֆորմատիկա]

2022[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2021[Դպրոցական→Ինֆորմատիկա]

2021[Դպրոցական→Աշխարհագրություն]

2021[Միջազգային→Աստղագիտություն]

2021[Միջազգային→Ինֆորմատիկա]

2021[Միջազգային→Աշխարհագրություն]

2021[Հանրապետական→ՆԶՊ]

2021[Միջազգային→Ինֆորմատիկա]

Pages