2014[Մարզային→Ֆիզիկա]

2014[Մարզային→Ֆիզիկա]

2013[Հանրապետական→Ֆիզիկա]

2013[Մարզային→Ֆիզիկա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Ֆիզիկա]

2012[Համահայկական→Ֆիզիկա]

2012[Հանրապետական→Ֆիզիկա]

2012[Մարզային→Ֆիզիկա]

2011[Հանրապետական→Ֆիզիկա]

2011[Մարզային→Ֆիզիկա]

Pages