2024

2013[Մարզային→Կենսաբանություն]

2013[Մարզային→Գերմաներեն]

2013[Մարզային→Ֆրանսերեն]

2013[Մարզային→Անգլերեն]

2013[Մարզային→Ինֆորմատիկա]

2013[Մարզային→Գրականություն]

2013[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2013[Մարզային→Քիմիա]

2013[Մարզային→Պատմություն]

2013[Մարզային→Ֆիզիկա]

2013[Մարզային→Հայոց լեզու]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Կենսաբանություն]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Մաթեմատիկա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Ինֆորմատիկա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Քիմիա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Ֆիզիկա]

2012[Համահայկական→Ինֆորմատիկա]

2012[Համահայկական→Ֆիզիկա]

2012[Համահայկական→Մաթեմատիկա]

2012[Միջազգային→Արդյունքներ]

Pages