ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլ - 2023 թ․

2023[Մարզային→Ռուսաց լեզու]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2023