Երևան քաղաքի տարածքային փուլի ժամանակացույցը - 2022-2023

Հարգելի՛ գործընկեր,
Ներկայացնում ենք Երևան քաղաքի 2022-2023 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի ժամանակացույցը /տես կից PDF ֆայլը/:
Օլիմպիադաների սկիզբը՝ ժամը
10:00-ին:
Մասնակիցները ներկայանան ժամը
09։30-ին, 12 թերթանի՝ ոչ գունավոր տետրով և ոչ գելային կապույտ գրիչով:
Խնդրում ենք օլիմպիադաների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար հետևել
www.olymp.am կայքին: